Difference between revisions of "Nápověda:Jak editovat stránku"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m
m (Formátování textu - oprava indexů)
 
(51 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
__TOC__
+
{{ Přejít na | Nápověda:Obsah |
== Základy ==
+
| [[Nápověda:Jak psát správně odkazy|Jak psát správně odkazy]] |
Nejdříve si najdete stránku, kterou chcete upravit nebo doplnit. Nahoře na stránce najdete záložku '''editovat''', na tu klikněte a celá stránka se vám objeví opět v okně, do kterého lze psát. Nad oknem je nápis '''Editace stránky + titul stránky'''. Pak kliknete na '''Uložit změny''', případně '''Ukázat náhled''' (pokud si chcete výsledek zkontrolovat před uložením - rozhodně je to lepší!). Obzvláště noví uživatelé se '''DŮRAZNĚ ŽÁDAJÍ''', aby se naučili náhled požívat a neukládali několikrát po sobě s minutovými odstupy novou, jen trochu pozměněnou verzi: zaplňuje to přehled [[Speciální:Recentchanges|Posledních změn]] a snižuje jeho užitečnost. Nebo aspoň u dalších změn zatrhněte políčko "Tato změna je malá editace", aby se daly odfiltrovat. Před uložením změn také '''URČITĚ''' vyplňte '''[[Wikibooks:Shrnutí editace|shrnutí editace]]''', jehož políčko najdete pod hlavním oknem, ve kterém upravujete text článku.
+
}}
 +
{{Nápověda}}
 +
=Základy editace=
 +
Pokud najdete stránku, kterou chcete upravit nebo doplnit, všimněte si na stránce záložky '''editovat'''. Pokud jste přihlášený uživatel a máte právo k editaci, tak se vám po kliknutí na tento link objeví kód stránky v okně, kde jej lze upravovat. Nad oknem je nápis '''Editace stránky + titul stránky'''.  
  
''Pokud editujete na Wiki články, tak vám doporučujeme, abyste při pohybu po nich nepoužívali v prohlížeči tlačítko "Zpět". Mohlo by stát, že začnete editovat některou se starších verzí vámi dříve vytvořených nebo vámi editovaných stránek.''
+
Po provedení úprav nejprve kliknutí na '''Ukázat náhled''' vygenerujete náhled stránky, kde si můžete výsledek úprav zkontrolovat ještě před uložením a '''teprve je-li vše v pořádku''' kliknete na '''Uložit změny'''. Obzvlášť novým uživatelům, co nemají větší zkušenosti s editací wiki se '''doporučuje''', aby si zvykli náhled požívat a neukládali zbytečně stránku po každé dílčí úpravě.
  
Při psaní článku dodržujte tyto zásady:
+
Také - v případě že je úprava obsahu pouze kosmetická - doporučujeme před uložením zaškrtnout políčko ''Tato změna je malá editace''. Tato volba odfiltruje změnu z výpisu na stránce [[Speciální:Recentchanges|Poslední změny]] a zvýší tak jeho přehlednost.
  
Patří k etice Wiki nemazat nic z cizího textu, vhodné je pouze přidávat a doplňovat. Pokud se vám nelíbí původní text, je dobré se s autorem textu dohodnout o změně.
+
Před uložením změn také můžete doplnit text v okénku ''Shrnutí editace''. Tato poznámka se pak zobrazí ve výpisu.
  
    Pište vždy od levého okraje (jinak se text neobjeví správně,<br />jak vidíte na této větě).
+
{{Poznámka|Pokud editujete nějakou stránku, tak nepoužívejte v prohlížeči tlačítko "Zpět". Mohlo by se vám stát, že byste mohli o již provedené úpravy přijít ještě před jejich uložením.}}
  
:Pokud chcete, aby text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.
+
=Zásady pro psaní článku=
  
Mezi odstavci nechávejte prázdný řádek, jinak se odstavce slijí dohromady.
+
; Cizí text je tabu! : Patří k etice Wiki neodtraňovat nic z textu, který psal někdo jiný. Sluší se jej maximálně doplňovat. Pokud se vám původní text nelíbí, nebo k němu máte výhrady, spojte se s jeho autorem (o koho jze zjistíte kliknutím na záložku '''historie''') a dohodněte se na případné změně.
 +
; Pište vždy hned od kraje : Ve wiki totiž mezera na začátku řádku signalizuje, že následující text má být zobrazen jako tzv. "strojopis".
 +
; Odsazený text : Pokud chcete, text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.
 +
; Oddělování odstavců : Odstavce se oddělují prázdným řádkem. Pokud tak neučiníte, bude na vygenerované stránce slitý dohromady.
 +
; Zvýrazňování v textu : Text v textu můžete zvýraznit buďto ''kurzívou'', nebo '''ztučněním''' Provádí se to tak, že text, který má být zvýrazněn se umístí mezi apostrofy. V případě kurzívy jsou apostrofy dva, u tučného textu tři. Znaku apostrof ' můžete v MS Windows napsat buď po přepnutí na anglickou klávesnici, nebo přímo číselným kódem (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 - po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví). Na linuxu pokud používáte pro psaní nastavení kernelu jej můžete napsat tak, že stisknete pravý ALT a klávesu, na kterou je apostrof namapován na anglické klávesnici (většinou je na klávese namalovaný)
  
Pokud chcete text '''tučně''' zvýraznit, dejte před i za text '''tři''' apostrofy. Apostrof ' má kód 39 (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 - po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví, znak apostrofu se také nachází vedle klávesy Backspace).
+
=Založení nového článku=
<pre><nowiki>'''tučně'''</nowiki></pre>
 
  
Pokud chcete text zvýraznit ''kurzívou'', dejte ''dva'' apostrofy.
+
Pokud máte potřebu založit ve wiki nový článek, tak to můžete učinit několika způsoby
<pre><nowiki>''kurzívou''</nowiki></pre>
 
  
Slova, která mají nebo '''by měla mít''' ve Wiki svůj článek, dejte do dvojitých hranatých závorek. Levá hranatá závorka [ má kód 91 - též Ctrl+Alt+F, pravá hranatá závorka ] má kód 93 - též Ctrl+Alt+G).
+
==Přímé založení článku zadáním přes adresu==
<pre><nowiki>[[Evropa]]</nowiki></pre>
 
  
Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním,
+
Pokud MediaWiki nenajde článek s příslušným názvem, automaticky nabídne jeho založení. Tj. otevře prázdné editační okno. Po jeho uložení dojde k založení příslušného článku.
napíšete slovo nejdříve v základním tvaru a po kolmé čárce (kód 124 - též Ctrl+Alt+W)ve tvaru skloňovaném, např.:
 
  
<pre><nowiki>[[Evropa|Evropou]]</nowiki></pre>
+
'''Nevýhoda''': Takto založený článek není odnikud nalinkován. Pokud tedy na něj nepůjdete přímo na jeho URL (internetovou adresu), tak bude dohledatelný pouze přes [[Speciální:Specialpages|Speciální stránky]]
  
V textu se pak objeví skloňovaný tvar [[Evropa|Evropou]], avšak klikatelný odkaz povede na heslo v základním tvaru (Evropa).
+
==Založení článku přes odkaz==
  
''Pozor:'' pokud jde jen o připojení koncovky ke tvaru prvního pádu (např. Neptun - Neptunem), stačí připsat koncovku za odkaz, takto:
+
Většinou vzniká potřeba vytvořit nový článek při psaní textu, který by na něj měl odkazovat. V takovém případě stačí sousloví, které by mělo tvořit název článku uzavřít do dvojitých hranatých závorek. Tím se založí odkaz, který má v případě, že odkazuje na neexitující stránku, červenou barvu. Stránku lze pak založit jeho rozkliknutím (viz předchozí odstavec).
  
<pre><nowiki>[[Neptun]]em</nowiki></pre>
+
V případě že je má řetězec v textu oproti názvu cílového článku pouze přidanou nějakou koncovku, stačí koncovku připsat bezprostředně za hranatou závorku.
  
V textu se pak objeví skloňovaný tvar [[Neptun]]em, ale odkaz povede na správné heslo v 1. pádě.
+
===Použití svislítka===
  
== Tabulka ''wiki'' příkazů ==
+
V případě, že se název cílové stránky liší od současného tvaru zapsaného řetězce (např. je-li text v jiném pádě) lze použít svislítko. Za svislítkem pak lze napsat cokoliv.
  
<table border = "1" cellpadding = "2" cellspacing = "0">
+
{{Poznámka|Pokud je na konci řetězce přidané '''pouze''' svislítko, provede se vytvoření alternativního zápisu automaticky při uložení stránky. Využívá se toho tehdy, je-li odkazovaná stránka v jiném jmenném prostoru - viz [[Nápověda:Jmenné prostory a jejich význam|Jmenné prostory a jejich význam]]}}
<tr>
 
<th>Jak to bude vypadat</th>
 
<th>Co napíšete</th>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td>
 
Začněte odddíl takto:
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>
 
  
== Nový oddíl ==
+
Více o psaní odkazů se můžete dozvědět v kapitole [[Nápověda:Jak psát správně odkazy|Jak psát správně odkazy]]
  
=== Pododdíl ===
+
=Syntaxe ''wiki''=
 +
Je velmi jednoduchá, intuitivní a pro 90% obsahu stránek plně postačuje znát několik základních věcí:
 +
#Jak tvořit nadpisy
 +
#Jak psát odkazy
 +
#Jak používat šablony
  
==== Pod-pododdíl ====
+
==Nadpisy==
</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr>
+
Obsah stránky se logicky rozděluje pomocí nadpisů různé úrovně. Nadpis je text na řádku, který začíná i končí znakem '''=''' (''rovnítko''). Textu který je mezi nimi, bude nadpis<ref>V případě, že rovnítko má být součástí nadpisu, musí být napsáno jako HTML entita</ref>.
<td>
 
Jeden [[nový řádek]]
 
nemá žádný vliv na vzhled.
 
Může tedy být používán k oddělení
 
vět uvnitř odstavce.
 
Podle některých uživatelů to pomáhá
 
editaci a zlepšuje funkci ''rozdíl''.<br>
 
<br>
 
Ale prázdný řádek
 
začne nový odstavec.
 
</td>
 
<td>
 
<pre><nowiki>Jeden [[nový řádek]]
 
nemá žádný vliv na vzhled.
 
Může tedy být používán k oddělení
 
vět uvnitř odstavce.
 
Podle některých uživatelů to pomáhá
 
editaci a zlepšuje funkci ''rozdíl''.
 
  
Ale prázdný řádek
+
Úroveň nadpisu je daná počtem rovnítek, který musí být na obou stranách stejný.
začne nový odstavec.</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top"><td>
+
Blok kódu na úrovni příslušného nadpisu, lze editovat samostatně, pokud to není zakázáno použitím [[Nápověda:Systémové proměnné a jejich použití#Tabulka systémových konstant|systémové konstanty]]. U rozsáhlejších textů tak není nutné editovat celý kód najednou, ale stačí editovat pouze příslušnou úroveň.
Ukončit řádek lze i takto:<br>
 
aniž byste začali nový odstavec.</td>
 
<td><pre><nowiki>
 
Ukončit řádek lze i takto:<br>
 
aniž byste začali nový odstavec.</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr>
+
Každý nadpis zároveň může fungovat také jako kotva (viz [[ Nápověda:Jak psát správně odkazy#Použití kotvy | Jak psát správně odkazy ]] )
<td>
 
* Seznamy se píší snadno:
 
** začněte každý nový řádek hvězdičkou
 
*** více hvězdiček znamená nižší úroveň
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>* Seznamy se píší snadno:
 
** začněte každý nový řádek hvězdičkou
 
*** více hvězdiček znamená nižší úroveň
 
  
</nowiki></pre>
+
{{Příklad|1=
</td>
+
<source lang="haskell">
</tr>
+
== Nadpis druhé úrovně ==
 +
</source>
 +
}}
  
<tr>
+
==Odstavce a zalomení řádku==
<td>
 
# Číslované seznamy jsou také dobré
 
## velmi organizované
 
## jednoduché k následování
 
</td>
 
<td><pre><nowiki># Číslované seznamy jsou také dobré
 
## velmi organizované
 
## jednoduché k následování</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr>
+
Odstavce se dělají velice jednoduše tak, že se vynechá jeden řádek. Občas se však dostanete do situace, kdy nechcete vytvořit nový odstavec, ale pouze zalomit řádek. V takovém případě to můžete udělat pomocí HTML tagu '''&lt;br&gt;'''
<td>
 
* Seznamy můžete dokonce mísit
 
*# a vnořovat je
 
*#* jako tento
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>* Seznamy můžete dokonce mísit
 
*# a vnořovat je
 
*#* jako tento</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr>
+
{{Poznámka|Při zpracování výsledného kódu v prohlížeči je třeba mít na paměti, že je tok textu automaticky zalamován na mezeře. Aby nedocházelo při zalamování ke vzniku tzv. ''sirotků'' (třeba při zápisu čísel u nichž je použitá mezera), je třeba místo mezery vložit HTML entitu '''&amp;nbsp;''' (''pevná mezera'')
<td>
+
{{Příklad|1=
; ''Definition list'' : seznam definic
+
<source lang="haskell">
; ''item'' : definice položky
+
10&nbsp;000,-
</td>
+
</source>
<td><pre><nowiki>; ''Definition list'' : seznam definic
+
;Výsledený efekt... : 10&nbsp;000,-
; ''item'' : definice položky</nowiki></pre>
+
}}
*''Jedna položka na řádek, neukončovat řádky tvrdým koncem.''
+
}}
</td>
 
</tr>
 
  
<tr>
+
==Formátování textu==
<td>
 
: Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.
 
Ruční nový řádek začíná nový odstavec.
 
  
* Toto je primárně určeno pro odsazení citátů, ale užívá se také pro diskuse na [[Project:Diskuse|diskusních]] stranách.
+
{| {{prettytable}}
</td>
+
| Tučný text
<td><pre><nowiki>: Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.
+
| <pre>'''Tučný text'''</pre>
Ruční nový řádek začíná nový odstavec.</nowiki></pre>
+
| '''Tučný text'''
</td>
+
|-
</tr>
+
| Kurzívní text
 +
| <pre>''Kurzívní text''</pre>
 +
| ''Kurzívní text''
 +
|-
 +
| Malý text
 +
| <pre>Malý <small>text</small></pre>
 +
| Malý <small>text</small>
 +
|-
 +
| Přeškrtnutý text
 +
| <pre>Přeškrtnutý <strike>text</strike></pre>
 +
| Přeškrtnutý <strike>text</strike>
 +
|-
 +
| Podržený text
 +
| <pre>Podržený <u>text</u></pre>
 +
| Podržený <u>text</u>
 +
|-
 +
| Index horní
 +
| <pre>Index <sup>horní</sup></pre>
 +
| Index <sup>horní</sup>
 +
|-
 +
| Index dolní
 +
| <pre>Index <sub>dolní</sub></pre>
 +
| Index <sub>dolní</sub>
 +
|}
  
<tr valign = "top">
+
==Seznamy a odrážky==
<td>
 
<pre> POKUD řádek začíná mezerou TAK
 
  bude naformátován přesně,
 
    jak byl napsán;
 
  písmem s pevnou šířkou;
 
  řádky nebudou zalamovány;
 
KONEC PODMÍNKY
 
toto je užitečné na:
 
  * kopírování předformátovaného textu;
 
  * popisy algoritmů;
 
  * zdrojové kódy programů;
 
  * [[ASCII umění]] a
 
        chemické struktury;
 
</pre>
 
Varování: Pokud takto napíšete příliš dlouhý řádek, způsobíte, že [[rozšíření stránky|celá stránka bude široká]] a tedy méně čitelná, zvláště pro lidi, kteří používají nižší rozlišení. Nikdy nezačínejte obyčejné řádky mezerami.
 
</td>
 
<td><pre><nowiki> POKUD řádek začíná mezerou TAK
 
  bude naformátován přesně,
 
    jak byl napsán;
 
  písmem s pevnou šířkou;
 
  řádky nebudou zalamovány;
 
KONEC PODMÍNKY
 
toto je užitečné na:
 
  * kopírování předformátovaného textu;
 
  * popisy algoritmů;
 
  * zdrojové kódy programů;
 
  * [[ASCII umění]] a
 
        chemické struktury;</nowiki></pre></td>
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top"><td><center>Vycentrovaný text.</center>
+
Odsazení, odrážky a seznamy se v textu dělají pomocí znaků přidaných na na začátku řádku. Tyto znaky lze vzájemně kombinovat a tak tvořit vnořené seznamy, které však mají svá omezení. V drtivé většině případů však nejde o omezení zásadní.
</td>
 
<td><pre><nowiki><center>Vycentrovaný text.</center></nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr>
+
===Odsazení řádku===
<td>[[Vodorovná oddělovací čára]]:
 
toto je nad ní
 
----
 
a toto pod ní.
 
  
Nejvíce je užitečná pro oddělování větví na diskusních stránkách.
+
Odsazení řádku se provádí pomocí znaku ''':''' (''dvojtečka'')
</td>
 
<td><pre><nowiki>[[Vodorovná oddělovací čára]]:
 
toto je nad ní
 
----
 
a toto pod ní. </nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
</table>
 
  
== Odkazy a obrázky ==
+
{{Příklad|<source lang="haskell">
 +
:První řádek
 +
::Druhý řádek
 +
:::Třetí řádek
 +
</source>
 +
Interpretace ukázkového kódu:
 +
:První řádek
 +
::Druhý řádek
 +
:::Třetí řádek
 +
}}
  
<table border = "1" cellpadding = "2" cellspacing = "0">
+
===Odrážky===
<tr>
 
<th>Jak to bude vypadat</th>
 
<th>Co napíšete</th>
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top">
+
Odrážky se provádí pomocí znaku '''*''' (''hvězdička'')
<td>V Praze je [[veřejná doprava]].
 
  
* První písmeno cíle je automaticky velké.
+
{{Příklad|<source lang="haskell">
* Vnitřní mezery jsou automaticky nahrazeny podtržítky (napsání podtržítka má stejný účinek jako napsání mezery, ale není doporučeno).
+
*První odrážka
Takže odkaz nahoře vede na <nowiki>http://cs.wikibooks.org/wiki/Veřejná_doprava</nowiki>, což je článek s názvem "Veřejná doprava". Podívejte se také na [[Wikibooks:Jak psát odkazy]].
+
*Druhá odrážka
</td>
+
*Třetí odrážka
<td><pre><nowiki>V Praze je [[veřejná doprava]].</nowiki></pre>
+
</source>
</td>
+
Interpretace ukázkového kódu:
</tr>
+
*První odrážka
 +
*Druhá odrážka
 +
*Třetí odrážka
 +
}}
  
<tr valign = "top">
+
===Číslovaný seznam===
<td>[[Dějiny českých zemí#Československo]]
 
je příklad odkazu na jméno oddílu, vizte ''== nadpisy =='' nahoře.
 
Odkazy na neexistující oddíly fungují; je s nimi zacházeno jako s odkazy na začátek stránky.</td>
 
<td><tt><nowiki>[[Dějiny českých zemí#Československo]]</nowiki></tt></td>.
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top">
+
Číslovaný seznam se realizuje pomocí znaku '''#''' (''dvojitý křížek'' neboli ''hash'')
<td>Tentýž cíl, ale odlišný název: [[Wikiknihy:Často kladené otázky|odpovědi]].
 
  
(Toto je odkaz s rourou.)
+
{{Příklad|<source lang="haskell">
</td>
+
#První položka seznamu
<td><pre><nowiki>Tentýž cíl, ale odlišný název:
+
#Druhá položka seznamu
[[Wikiknihy:Často kladené otázky|odpovědi]].</nowiki></pre>
+
#Třetí položka seznamu
</td>
+
</source>
</tr>
+
Interpretace ukázkového kódu:
 +
#První položka seznamu
 +
#Druhá položka seznamu
 +
#Třetí položka seznamu
 +
}}
  
<tr valign = "top">
+
===Kombinované seznamy===
<td>Koncovky se začlení dovnitř odkazu: [[edit]]ace, [[gen]]y
 
</td>
 
<td>
 
<pre><nowiki>Koncovky se začlení dovnitř odkazu:
 
[[edit]]ace, [[gen]]y</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top">
+
{{Příklad|<source lang="haskell">
<td>Automaticky ukrýt obsah závorky: [[říše (biologie)|říše]].
+
#První položka
 +
#*První odrážka
 +
#*Druhá odrážka
 +
#*#První položka vnořeného seznamu
 +
#*#Druhá položka vnořeného seznamu
 +
#Druhá položka
 +
#*První odrážka
 +
#*Druhá odrážka
 +
#*#První položka dalšího vnořeného seznamu
 +
#*#Druhá položka dalšího vnořeného seznamu
 +
</source>
 +
Interpretace ukázkového kódu:
 +
#První položka
 +
#*První odrážka
 +
#*Druhá odrážka
 +
#*#První položka vnořeného seznamu
 +
#*#Druhá položka vnořeného seznamu
 +
#Druhá položka
 +
#*První odrážka
 +
#*Druhá odrážka
 +
#*#První položka dalšího vnořeného seznamu
 +
#*#Druhá položka dalšího vnořeného seznamu
 +
}}
  
Automaticky ukrýt jmenný prostor:
+
==Ostatní značky==
[[Wikiknihy:Pod lípou|Pod lípou]].
 
  
Server vyplní příslušnou část po rovné čárce (|), když uložíte stránku. Až příště otevřete editační okénko, uvidíte rozšířený odkaz s rourou. [[Wikiknihy:Ukázat náhled|Náhled]] interpretuje zkrácenou formu správně, ale nedoplňuje ji, pokud jste ještě v editačním okénku; rozšířenou versi uvidíte až po definitivním uložení při příští editaci. Totéž se týká následující možnosti.
+
===Podpis===
</td>
 
<td>
 
<pre><nowiki>Automaticky ukrýt obsah závorky:
 
[[říše (biologie)|]].</nowiki></pre>
 
  
<pre><nowiki>Automaticky ukrýt jmenný prostor:
+
Pro automatické vložení podpisu se používá kombinace tří až čtyř znaků '''~''' (''tilda''). Je-li ''tilda'' uvedena čtyřikrát, vloží se za podpisem také aktuální čas. Pokud se uvede ''tilda'' pětkrát, vloží se <u>pouze</u> aktuální čas.
[[Wikiknihy:Pod lípou|]].</nowiki></pre>
 
</td></tr>
 
  
<tr valign = "top">
+
{{Příklad|<source lang="haskell">
<td>Když vkládáte komentář na diskusní stránku, měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit pomocí 3 vlnovek; to zobrazí Vaše uživatelské jméno:
+
~~~~
: [[Uživatel:Montrealais|Montrealais]]
+
</source>
nebo raději 4; to zobrazí
+
Interpretace ukázkového kódu:
Vaše uživatelské jméno a datum a čas:
 
: [[Uživatel:Montrealais|Montrealais]] 08:10 5. 11. 2004 (UTC)</td>
 
  
<td><pre><nowiki>Když vkládáte komentář na diskusní stránku,
+
[[Uživatel:Keny|Keny]] 25. 10. 2010, 14:27 (UTC)
měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit
+
}}
pomocí 3 vlnovek; to zobrazí
 
Vaše uživatelské jméno:
 
: ~~~
 
nebo raději 4; to zobrazí
 
Vaše uživatelské jméno a datum a čas:
 
: ~~~~</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top">
+
===Vodorovná oddělovací čára===
<td>[[Počasí v Praze]] je stránka, která dosud neexistuje.
 
  
* Můžete ji vytvořit kliknutím na odkaz.
+
Čtyři znaky '''-''' (''pomlčka'') se vygenerují jako vodorovná čára
* Pro vytvoření nové stránky:
 
*# Vytvořte odkaz na ni na nějaké jiné stránce.
 
*# Uložte tu stránku.
 
*# Klikněte na odkaz, který jste právě vytvořili. Nová stránka se otevře k editaci.
 
* Podívejte se na návod, [[Wikiknihy:Jak vytvořit článek|jak vytvořit článek]] a jak ho [[Wikiknihy:Název článku|pojmenovat]].
 
* Po vytvoření stránky vyhledejte její název a ujistěte se, že jiné stránky na ni odkazují správně.
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>[[Počasí v Praze]] je stránka,
 
která dosud neexistuje.</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top">
+
{{Příklad|<source lang="haskell">
<td>[[Nápověda:Jak editovat stránku]]
+
----
je tato stránka.
+
</source>
 +
Interpretace ukázkového kódu:
  
[[Odkazy na sebe]] se objeví jako tučný text, když si článek prohlížíte.</td>
+
----
<td><pre><nowiki>[[Wikiknihy:Jak editovat stránku]]
+
}}
je tato stránka.</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top"><td>
 
[[Wikiknihy:Přesměrování|Přesměrování]] názvu jednoho článku na druhý provedete vložením podobného textu na první řádek.
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>#REDIRECT [[Spojené státy americké]]</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top"><td>
 
Odkaz na článek o stejném tématu v jiném jazyce (pro rámeček ''v jiných jazycích'') učiníte takto:<nowiki>[[jazykový kód:Název]]</nowiki>. Nezáleží na tom, kam při editování tyto odkazy napíšete, protože se z textu článku vyjmou, ale doporučuje se umisťovat je na konec editačního okénka.
 
 
 
Pokud chcete na článek v jiném jazyku odkázat v rámci článku, přidejte na začátek dvojtečku, např. [[:fr:Aide]].
 
 
 
Vizte [[Wikiknihy:Mezijazykové odkazy]] a [[Wikiknihy:Kompletní seznam dostupných jazykových wiki|seznam jazyků a kódů]].
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>[[fr:Aide]]
 
[[:fr:Aide]]</nowiki></pre></td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top"><td>[[Wikiknihy:Vnější odkazy|Vnější odkaz]]: [http://www.nupedia.com Nupedia]
 
 
 
Toto je nepojmenovaný odkaz:
 
[http://www.nupedia.com]
 
 
 
Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>Vnější odkaz:
 
[http://www.nupedia.com Nupedia]</nowiki>
 
Toto je nepojmenovaný odkaz:
 
[http://www.nupedia.com]
 
Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com </pre>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top"><td>Nebo prostě uveďte URL: http://www.nupedia.com.
 
 
 
* [[URL]] smí obsahovat pouze tyto znaky: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&amp;#?!=()@ \x80-\xFF. Pokud URL obsahuje odlišný znak, měl by být konvertován; například ^ musí být napsán jako %5E (příslušný kód najdete v [[ASCII]]).
 
</td>
 
 
 
<td><pre><nowiki>Nebo prostě uveďte URL:
 
http://www.nupedia.com.</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top">
 
<td>Obrázek: [[Soubor:Wiki.png|logo Wikiknih]]
 
 
 
* Mohou být použity jen obrázky, které byly nahrány do Wikiknih. Pro nahrání obrázků použijte [[Speciální:Upload|načíst soubor]]. Již nahrané obrázky najdete na [[Speciální:Imagelist|Seznam načtených souborů]]. Další rady vizte na [[:en:Wikipedia:Image use policy]], [[:en:Wikipedia:Image markup|Image markup]] a [[:en:Wikipedia:extended image syntax|extended image syntax]].
 
 
 
* '''Důrazně''' se doporučuje vyplňovat alternativní text, používaný, když se obrázek nenahraje, v textových prohlížečích, nebo když je text čten. Vizte [[:en:Wikipedia:Alternate text for images|Alternate text for images]] pro pomoc s výběrem.
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>Obrázek: [[Soubor:Wiki.png]]</nowiki></pre>
 
nebo s alternativním textem
 
<pre><nowiki>[[Soubor:Wiki.png|logo Wikiknih]]</nowiki></pre>
 
nebo plovoucí na pravé straně stránky a s popiskem.
 
<pre><nowiki>[[Soubor:Wiki.png|right|logo Wikiknih]]</nowiki></pre>
 
nebo plovoucí na pravé straně stránky a ''bez'' popisku.
 
<pre><nowiki>[[Soubor:Wiki.png|right|]]</nowiki></pre>
 
''Všimněte si zvláštní | za slovem '''right'''. To slouží k tomu, aby obrázek ploval na pravé straně stránky a ne aby alternativní text byl "right".''</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr>
 
<td>
 
Kliknutím na nahraný obrázek zobrazíte stránku s popisem, na niž můžete také odkázat přímo: [[:Soubor:Wiki.png]]
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>
 
 
 
[[:Soubor:Wiki.png]]
 
</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr>
 
<td>
 
K zahrnutí odkazů na neobrazové nahrávky, jako jsou třeba zvuky, nebo pro obrázky, které se zobrazí jako odkaz místo vykreslení na stránce, použijte odkaz "media".
 
 
 
[[Média:Sg_mrob.ogg|Zvuk]]
 
<br>
 
<br>[[Média:Tornado.jpg|Obrázek tornáda]]
 
</td>
 
<td>
 
<pre>
 
<nowiki>
 
 
 
[[Média:Sg_mrob.ogg|Zvuk]]
 
 
 
[[Média:Tornado.jpg|Obrázek tornáda]]
 
 
 
</nowiki></pre></td></tr>
 
 
 
<tr>
 
<td>
 
K odkazům na knihy můžete použít odkazy [[Wikiknihy:ISBN]].
 
 
 
ISBN 0123456789X
 
</td>
 
<td>
 
<pre><nowiki>ISBN 0123456789X</nowiki></pre>
 
</td></tr>
 
 
 
<tr>
 
<td>Na "Odkazuje sem" a "Související změny" může být odkázáno takto:<br>
 
[[Speciální:Whatlinkshere/Wikiknihy:Jak editovat stránku]] a
 
[[Speciální:Recentchangeslinked/Wikiknihy:Jak editovat stránku]]
 
</td>
 
<td><nowiki>[[Speciální:Whatlinkshere/Wikiknihy:Jak editovat stránku]] a
 
[[Speciální:Recentchangeslinked/Wikiknihy:Jak editovat stránku]]</nowiki></td></tr>
 
 
 
<tr valign = "top">
 
<td>Používejte odkazy pro data, aby každý si mohl nastavit svou oblíbenou podobu. Vlastní zobrazení dat si nastavíte v [[Speciální:Preferences]].
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>[[20. července]], [[1969]],
 
[[20. 7.]] [[1969]] a [[1969]]-[[07-20]]
 
</nowiki></pre>se všechny zobrazí jako [[20. července]] [[1969]], pokud nastavíte předvolbu zobrazení dat na 1. ledna 2001.
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
</table>
 
 
 
== Formátování znaků ==
 
<table border = "1" cellpadding = "2" cellspacing = "0">
 
<tr>
 
<th>Jak to bude vypadat</th>
 
<th>Co napíšete</th>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top"><td>
 
''Zdůraznit'', '''silně''', '''''velice silně'''''.
 
* Jedná se o dvojí nebo trojí apostrofy, nikoliv uvozovky.
 
* Všimněte si, že v téměř všech prohlížečích se zobrazí jako kursiva a tučné písmo; ze sémantických důvodů je lepší používat tagy <nowiki><i></nowiki> a <nowiki><b></nowiki> v matematických vzorcích.
 
</td>
 
<td>
 
<pre><nowiki>''Zdůraznit'', '''silně''', '''''velice silně'''''.</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top">
 
<td>Písmo psacího stroje pro <tt>technické termíny</tt>.
 
* Ze sémantických důvodů by místo toho měl být používán &lt;code&gt;, pokud píšete počítačové programy.
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>Písmo psacího stroje pro <tt>technické termíny</tt>.</nowiki></pre>
 
</td><!-- tt je opravdu "psací stroj", nikoliv "technický termín" -->
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top">
 
<td>Můžete použít <small>malý text</small> pro popisky.
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>Můžete použít <small>malý text</small> pro popisky.</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top"><td>Můžete <strike>škrtnout smazaný materiál</strike>
 
a <u>podtrhnout nový material</u>.
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>Můžete <strike>škrtnout smazaný materiál</strike>
 
a <u>podtrhnout nový material</u>.</nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top">
 
<td>
 
'''Přehlásky a akcenty:'''<br>
 
(Vizte [[Wikibooks:Zvláštní znaky]])<br>
 
e é e ë i í
 
<br>
 
<br>
 
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; <br>
 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; <br>
 
&Igrave; &Iacute;
 
&Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; <br>
 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde;
 
&Ouml; &Oslash; &Ugrave; <br>
 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig;
 
&agrave; &aacute; <br>
 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig;
 
&ccedil; <br>
 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;<br>
 
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; <br>
 
&oelig; &otilde;
 
&ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; <br>
 
&ucirc; &uuml; &yuml;
 
</td>
 
<td>
 
<br>
 
<br>
 
e é e ë i í<br>
 
 
 
<pre><nowiki>
 
&amp;Agrave; &amp;Aacute; &amp;Acirc; &amp;Atilde; &amp;Auml; &amp;Aring;
 
&amp;AElig; &amp;Ccedil; &amp;Egrave; &amp;Eacute; &amp;Ecirc; &amp;Euml;
 
&amp;Igrave; &amp;Iacute; &amp;Icirc; &amp;Iuml; &amp;Ntilde; &amp;Ograve;
 
&amp;Oacute; &amp;Ocirc; &amp;Otilde; &amp;Ouml; &amp;Oslash; &amp;Ugrave;
 
&amp;Uacute; &amp;Ucirc; &amp;Uuml; &amp;szlig; &amp;agrave; &amp;aacute;
 
&amp;acirc; &amp;atilde; &amp;auml; &amp;aring; &amp;aelig; &amp;ccedil;
 
&amp;egrave; &amp;eacute; &amp;ecirc; &amp;euml; &amp;igrave; &amp;iacute;
 
&amp;icirc; &amp;iuml; &amp;ntilde; &amp;ograve; &amp;oacute; &amp;ocirc;
 
&amp;oelig; &amp;otilde; &amp;ouml; &amp;oslash; &amp;ugrave; &amp;uacute;
 
&amp;ucirc; &amp;uuml; &amp;yuml;</nowiki></pre></td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top">
 
<td>
 
'''Interpunkce:'''<br>
 
&iquest; &iexcl; &sect; &para;<br>
 
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;<br>
 
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;<br>
 
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>
 
 
 
&amp;iquest; &amp;iexcl; &amp;sect; &amp;para;
 
&amp;dagger; &amp;Dagger; &amp;bull; &amp;ndash; &amp;mdash;
 
&amp;lsaquo; &amp;rsaquo; &amp;laquo; &amp;raquo;
 
&amp;lsquo; &amp;rsquo; &amp;ldquo; &amp;rdquo;
 
</nowiki></pre></td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top">
 
<td>
 
'''Komerční symboly:'''<br>
 
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; <br>
 
&pound; &curren;</td>
 
<td><pre><nowiki>
 
 
 
&amp;trade; &amp;copy; &amp;reg; &amp;cent; &amp;euro; &amp;yen;
 
&amp;pound; &amp;curren;
 
</nowiki></pre></td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top">
 
<td>Dolní index: x<sub>2</sub><br>
 
Horní index: x<sup>2</sup> nebo x&sup2;
 
* Druhá metoda horního indexu nemůže být používána obecněji,
 
ale tam, kde je možná, je vhodnější (např. u jednotek měření),
 
protože pro většinu prohlížečů je tak snadnější formátovat řádky.
 
&epsilon;<sub>0</sub> =
 
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
 
C&sup2; / J m.
 
 
 
[[kyslík|O<sub>2</sub>]]
 
 
 
<br>
 
1 [[ha]] = [[1 E4 m2]]
 
</td>
 
 
 
<td><pre><nowiki>Dolní index: x<sub>2</sub>
 
Horní index: x<sup>2</sup> nebo x&amp;sup2;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&amp;epsilon;<sub>0</sub> =
 
8.85 &amp;times; 10<sup>&amp;minus;12</sup>
 
C&amp;sup2; / J m.</nowiki></pre>
 
 
 
<br>
 
<nowiki>[[kyslík|O<sub>2</sub>]]</nowiki>
 
 
 
<br>
 
<nowiki>1 [[ha]] = [[1 E4 m2]]</nowiki>
 
</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr valign = "top"><td>'''Řecké znaky:''' <br>
 
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; <br>
 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; <br>
 
&xi; &omicron; &pi; &rho;  &sigma; &sigmaf; <br>
 
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;<br>
 
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; <br>
 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>
 
&amp;alpha; &amp;beta; &amp;gamma; &amp;delta; &amp;epsilon; &amp;zeta;
 
&amp;eta; &amp;theta; &amp;iota; &amp;kappa; &amp;lambda; &amp;mu; &amp;nu;
 
&amp;xi; &amp;omicron; &amp;pi; &amp;rho;  &amp;sigma; &amp;sigmaf;
 
&amp;tau; &amp;upsilon; &amp;phi; &amp;chi; &amp;psi; &amp;omega;
 
&amp;Gamma; &amp;Delta; &amp;Theta; &amp;Lambda; &amp;Xi; &amp;Pi;
 
&amp;Sigma; &amp;Phi; &amp;Psi; &amp;Omega;
 
</nowiki></pre></td>
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top">
+
==HTML entity==
<td>
 
'''Matematické znaky:''' <br>
 
&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;<br>
 
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;<br>
 
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;<br>
 
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;<br>
 
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;<br>
 
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;<br>
 
&rarr; &harr;<br>
 
(Vizte také [[Wikibooks:WikiProject Matematika|WikiProject Matematika]])
 
</td>
 
<td valign = "middle"><pre><nowiki>
 
&amp;int; &amp;sum; &amp;prod; &amp;radic; &amp;minus; &amp;plusmn; &amp;infin;
 
&amp;asymp; &amp;prop; &amp;equiv; &amp;ne; &amp;le; &amp;ge; &amp;rarr;
 
&amp;times; &amp;middot; &amp;divide; &amp;part; &amp;prime; &amp;Prime;
 
&amp;nabla; &amp;permil; &amp;deg; &amp;there4; &amp;alefsym; &amp;oslash;
 
&amp;isin; &amp;notin; &amp;cap; &amp;cup; &amp;sub; &amp;sup; &amp;sube; &amp;supe;
 
&amp;not; &amp;and; &amp;or; &amp;exist; &amp;forall; &amp;rArr; &amp;hArr;
 
&amp;rarr; &amp;harr;</nowiki></pre></td>
 
</tr>
 
  
<tr valign = "top"><td><i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.
+
Při psaní stránek ve wiki se dříve nebo později setkáte s tím, že to co napíšete se snaží wiki nějakým způsobem interpretovat, aniž byste o to stáli. Řešení tohoto problému je povícero. Asi nejjednodušší je použít místo znaku jeho HTML entitu.
  
* K odmezerování používejte nezalomitelné mezery - <tt>&amp;nbsp;</tt>.
+
HTML entita, je řetězec, který začíná znakem '''&''' (''et'') je ukončen znakem ''';''' (''středník''). Internetový prohlížeč místo něj zobrazí příslušný znak a na straně serveru nedochází k jeho interpretaci. Pro řadu znaků lze zapsat HTML entitu pomocí slovního zápisu<ref>Kódy pro jiné [http://www.jakpsatweb.cz/html/entity-vsechny.html HTML entity] lze nalézt na internetu celkem běžně.</ref>, ale '''některé pouze pomocí číselného kódu''' <ref>Číslo odpovídá hexakódu znaku, v desítkové soustavě</ref>. Při zápisu číslem se za znak '''&''' přidává ještě znak '''#''' (''dvojitý křížek'')
*<tt>&amp;nbsp;</tt> také zabrání konci řádku uprostřed textu, což je ve vzorcích užitečné.
 
</td>
 
<td><pre><nowiki>
 
<i>x</i><sup>2</sup>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;ge;&amp;nbsp;&amp;nbsp;0.
 
</nowiki></pre></td>
 
</tr>
 
  
<tr>
+
{| {{prettytable}}
<td>
+
! Znak
'''Komplikované vzorce:'''<br>
+
! Popis
&nbsp;&nbsp;<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
+
! Řetězcový zápis
* Vizte [[:m:Help:Formula]]
+
! Číselný zápis
* či česky [[Wikibooks:Matematické vzorce]]
+
|-
</td>
+
| &#35;
<td><pre><nowiki>
+
| dvojitý křížek (''hash'')
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
+
|
</nowiki></pre>
+
| &amp;#35;
</td>
+
|-
</tr>
+
| &#38;
 +
| ampersand (et)
 +
| &amp;amp;
 +
| &amp;#38;
 +
|-
 +
| &#42;
 +
| hvězdička
 +
|
 +
| &amp;#42;
 +
|-
 +
| &#58;
 +
| dvojtečka
 +
|
 +
| &amp;#58;
 +
|-
 +
| &#59;
 +
| středník
 +
|
 +
| &amp;#59;
 +
|-
 +
| &#61;
 +
| rovnítko
 +
|
 +
| &amp;#61;
 +
|-
 +
| &#60;<br>&#62;
 +
| lomené závorky
 +
| &amp;gt;<br>&amp;lt;
 +
| &amp;#60;<br>&amp;#62;
 +
|-
 +
| &#91;<br>&#93;
 +
| hranaté závorky
 +
|
 +
| &amp;#91;<br>&amp;#93;
 +
|-
 +
| &#124;
 +
| svislítko
 +
|
 +
| &amp;#124;
 +
|-
 +
| &#123;<br>&#125;
 +
| složené závorky
 +
|
 +
| &amp;#123;<br>&amp;#125;
 +
|-
 +
| &nbsp;
 +
| pevná mezera
 +
| &amp;nbsp;
 +
| &amp;#160;
 +
|-
 +
| &#126;
 +
| tilda
 +
|
 +
| &amp;#126;
 +
|}
  
<tr>
+
==Potlačení interpretace wiki==
<td>
 
'''Potlačení interpretace příkazů:'''<br>
 
<nowiki>Odkaz &rarr; (<i>na</i>) [[Wikibooks:Často kladené otázky]]</nowiki>
 
* Používáno k zobrazení doslovných dat, která by jinak měla speciální význam.
 
* Potlačuje všechny wiki příkazů, včetně těch, které vypadají jako HTML příkazy.
 
* Nepotlačuje odkazy na HTML znaky.
 
* K potlačení odkazů na HTML znaky jako je <tt>&amp;rarr;</tt>, použijte <tt>&amp;amp;rarr;</tt>
 
</td>
 
<td>
 
<pre><nowiki><nowiki>Odkaz &amp;rarr; (<i>na</i>)
 
[[Wikibooks:Často kladené otázky]]</nowiki></nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
  
<tr>
+
==Komentáře v kódu==
<td>
 
'''Komentář ke zdrojovému textu stránky:'''<br>
 
''nezobrazí se na stránce''
 
* Používán na poznámky pro budoucí editory.
 
</td>
 
<td>
 
<pre><nowiki><!-- komentujete zde --></nowiki></pre>
 
</td>
 
</tr>
 
</table>
 
  
== Umístění obsahu ==
+
=Psaní matematických vzorců=
Podle současného stavu příkazů wiki čtyři a více nadpisů zapnou automatické generování tabulky obsahu před prvním nadpisem (tj. po úvodním textu). Vložením <nowiki>__NOTOC__ </nowiki> kamkoliv do článku tabulku obsahu vypnete. Podívejte se také na [[MediaWiki:KompaktníObsah|KompaktníObsah]].
 
  
== Vypnutí tlačítka pro editaci ==
+
=Použití tabulek=
Příkaz <nowiki>__NOEDITSECTION__</nowiki> vypne tlačítko pro editaci, které se jinak v textu automaticky generuje.
 
  
== Tabulky ==
+
=Obrázky a soubory ke stažení=
Jsou dva způsoby, jak navrhnout tabulku:
 
* pomocí jazyka wiki (vizte [[m:MediaWiki User's Guide: Using tables|MediaWiki User's Guide: Using tables]])
 
* pomocí obvyklých HTML elementů: &lt;table&gt;, &lt;tr&gt;, &lt;td&gt; or &lt;th&gt;.
 
  
Pro druhý případ a diskusi o tom, kde jsou tabulky případné, vizte [[:en:Wikipedia:How to use tables]].
+
=Šablony=
  
== Proměnné ==
+
=Systémové konstanty a proměnné=
<table>
 
<tr>
 
<th>Kód
 
<th>Efekt
 
<tr><td><nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki>
 
<td>{{CURRENTMONTH}}
 
<tr><td><nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}}</nowiki>
 
<td>{{CURRENTMONTHNAME}}
 
<tr><td><nowiki>{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}</nowiki>
 
<td>{{CURRENTMONTHNAMEGEN}}
 
<tr><td><nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki>
 
<td>{{CURRENTDAY}}
 
<tr><td><nowiki>{{CURRENTDAYNAME}}</nowiki>
 
<td>{{CURRENTDAYNAME}}
 
<tr><td><nowiki>{{CURRENTYEAR}}</nowiki>
 
<td>{{CURRENTYEAR}}
 
<tr><td><nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki>
 
<td>{{CURRENTTIME}}
 
<tr><td><nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki>
 
<td>{{NUMBEROFARTICLES}}
 
</table>
 
  
'''NUMBEROFARTICLES''' je počet stránek v hlavním jmenném prostoru, který obsahuje odkaz a není přesměrováním, tj. počet článků, pahýlů obsahující odkaz a stránek shrnující odkazy na mnohoznačná slova).
 
  
== Šablony ==
 
[http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki MediaWiki], kterou jsme použili, podporuje použití šablon. Šablony jsou kusy standardizovaného textu.
 
  
Pokud vás zajímá jaké šablony se zde vyskytují, prostudujte si [[Speciální:Allpages/Šablona:|seznam stávajících šablon]]. V případě, že mezi nimi naleznete šablonu vhodnou pro vaše použití, prostudujte si dříve než začnete tvořit či upravovat nějakou vlastní šablonu, stránku [[Nápověda:Jak používat šablony|jak používat šablony]].
+
<references />
  
 
[[Kategorie:Nápověda]]
 
[[Kategorie:Nápověda]]

Latest revision as of 08:02, 19 June 2014

Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Základy editace[edit]

Pokud najdete stránku, kterou chcete upravit nebo doplnit, všimněte si na stránce záložky editovat. Pokud jste přihlášený uživatel a máte právo k editaci, tak se vám po kliknutí na tento link objeví kód stránky v okně, kde jej lze upravovat. Nad oknem je nápis Editace stránky + titul stránky.

Po provedení úprav nejprve kliknutí na Ukázat náhled vygenerujete náhled stránky, kde si můžete výsledek úprav zkontrolovat ještě před uložením a teprve je-li vše v pořádku kliknete na Uložit změny. Obzvlášť novým uživatelům, co nemají větší zkušenosti s editací wiki se doporučuje, aby si zvykli náhled požívat a neukládali zbytečně stránku po každé dílčí úpravě.

Také - v případě že je úprava obsahu pouze kosmetická - doporučujeme před uložením zaškrtnout políčko Tato změna je malá editace. Tato volba odfiltruje změnu z výpisu na stránce Poslední změny a zvýší tak jeho přehlednost.

Před uložením změn také můžete doplnit text v okénku Shrnutí editace. Tato poznámka se pak zobrazí ve výpisu.

Poznámka Pokud editujete nějakou stránku, tak nepoužívejte v prohlížeči tlačítko "Zpět". Mohlo by se vám stát, že byste mohli o již provedené úpravy přijít ještě před jejich uložením.

Zásady pro psaní článku[edit]

Cizí text je tabu! 
Patří k etice Wiki neodtraňovat nic z textu, který psal někdo jiný. Sluší se jej maximálně doplňovat. Pokud se vám původní text nelíbí, nebo k němu máte výhrady, spojte se s jeho autorem (o koho jze zjistíte kliknutím na záložku historie) a dohodněte se na případné změně.
Pište vždy hned od kraje 
Ve wiki totiž mezera na začátku řádku signalizuje, že následující text má být zobrazen jako tzv. "strojopis".
Odsazený text 
Pokud chcete, text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.
Oddělování odstavců 
Odstavce se oddělují prázdným řádkem. Pokud tak neučiníte, bude na vygenerované stránce slitý dohromady.
Zvýrazňování v textu 
Text v textu můžete zvýraznit buďto kurzívou, nebo ztučněním Provádí se to tak, že text, který má být zvýrazněn se umístí mezi apostrofy. V případě kurzívy jsou apostrofy dva, u tučného textu tři. Znaku apostrof ' můžete v MS Windows napsat buď po přepnutí na anglickou klávesnici, nebo přímo číselným kódem (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 - po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví). Na linuxu pokud používáte pro psaní nastavení kernelu jej můžete napsat tak, že stisknete pravý ALT a klávesu, na kterou je apostrof namapován na anglické klávesnici (většinou je na klávese namalovaný)

Založení nového článku[edit]

Pokud máte potřebu založit ve wiki nový článek, tak to můžete učinit několika způsoby

Přímé založení článku zadáním přes adresu[edit]

Pokud MediaWiki nenajde článek s příslušným názvem, automaticky nabídne jeho založení. Tj. otevře prázdné editační okno. Po jeho uložení dojde k založení příslušného článku.

Nevýhoda: Takto založený článek není odnikud nalinkován. Pokud tedy na něj nepůjdete přímo na jeho URL (internetovou adresu), tak bude dohledatelný pouze přes Speciální stránky

Založení článku přes odkaz[edit]

Většinou vzniká potřeba vytvořit nový článek při psaní textu, který by na něj měl odkazovat. V takovém případě stačí sousloví, které by mělo tvořit název článku uzavřít do dvojitých hranatých závorek. Tím se založí odkaz, který má v případě, že odkazuje na neexitující stránku, červenou barvu. Stránku lze pak založit jeho rozkliknutím (viz předchozí odstavec).

V případě že je má řetězec v textu oproti názvu cílového článku pouze přidanou nějakou koncovku, stačí koncovku připsat bezprostředně za hranatou závorku.

Použití svislítka[edit]

V případě, že se název cílové stránky liší od současného tvaru zapsaného řetězce (např. je-li text v jiném pádě) lze použít svislítko. Za svislítkem pak lze napsat cokoliv.

Poznámka Pokud je na konci řetězce přidané pouze svislítko, provede se vytvoření alternativního zápisu automaticky při uložení stránky. Využívá se toho tehdy, je-li odkazovaná stránka v jiném jmenném prostoru - viz Jmenné prostory a jejich význam

Více o psaní odkazů se můžete dozvědět v kapitole Jak psát správně odkazy

Syntaxe wiki[edit]

Je velmi jednoduchá, intuitivní a pro 90% obsahu stránek plně postačuje znát několik základních věcí:

 1. Jak tvořit nadpisy
 2. Jak psát odkazy
 3. Jak používat šablony

Nadpisy[edit]

Obsah stránky se logicky rozděluje pomocí nadpisů různé úrovně. Nadpis je text na řádku, který začíná i končí znakem = (rovnítko). Textu který je mezi nimi, bude nadpis[1].

Úroveň nadpisu je daná počtem rovnítek, který musí být na obou stranách stejný.

Blok kódu na úrovni příslušného nadpisu, lze editovat samostatně, pokud to není zakázáno použitím systémové konstanty. U rozsáhlejších textů tak není nutné editovat celý kód najednou, ale stačí editovat pouze příslušnou úroveň.

Každý nadpis zároveň může fungovat také jako kotva (viz Jak psát správně odkazy )

Poznámka
== Nadpis druhé úrovně ==

Odstavce a zalomení řádku[edit]

Odstavce se dělají velice jednoduše tak, že se vynechá jeden řádek. Občas se však dostanete do situace, kdy nechcete vytvořit nový odstavec, ale pouze zalomit řádek. V takovém případě to můžete udělat pomocí HTML tagu <br>

Poznámka Při zpracování výsledného kódu v prohlížeči je třeba mít na paměti, že je tok textu automaticky zalamován na mezeře. Aby nedocházelo při zalamování ke vzniku tzv. sirotků (třeba při zápisu čísel u nichž je použitá mezera), je třeba místo mezery vložit HTML entitu &nbsp; (pevná mezera)
Poznámka
10&nbsp;000,-
Výsledený efekt... 
10 000,-

Formátování textu[edit]

Tučný text
'''Tučný text'''
Tučný text
Kurzívní text
''Kurzívní text''
Kurzívní text
Malý text
Malý <small>text</small>
Malý text
Přeškrtnutý text
Přeškrtnutý <strike>text</strike>
Přeškrtnutý text
Podržený text
Podržený <u>text</u>
Podržený text
Index horní
Index <sup>horní</sup>
Index horní
Index dolní
Index <sub>dolní</sub>
Index dolní

Seznamy a odrážky[edit]

Odsazení, odrážky a seznamy se v textu dělají pomocí znaků přidaných na na začátku řádku. Tyto znaky lze vzájemně kombinovat a tak tvořit vnořené seznamy, které však mají svá omezení. V drtivé většině případů však nejde o omezení zásadní.

Odsazení řádku[edit]

Odsazení řádku se provádí pomocí znaku : (dvojtečka)

Poznámka
:První řádek
::Druhý řádek
:::Třetí řádek

Interpretace ukázkového kódu:

První řádek
Druhý řádek
Třetí řádek

Odrážky[edit]

Odrážky se provádí pomocí znaku * (hvězdička)

Poznámka
*První odrážka
*Druhá odrážka
*Třetí odrážka

Interpretace ukázkového kódu:

 • První odrážka
 • Druhá odrážka
 • Třetí odrážka

Číslovaný seznam[edit]

Číslovaný seznam se realizuje pomocí znaku # (dvojitý křížek neboli hash)

Poznámka
#První položka seznamu
#Druhá položka seznamu
#Třetí položka seznamu

Interpretace ukázkového kódu:

 1. První položka seznamu
 2. Druhá položka seznamu
 3. Třetí položka seznamu

Kombinované seznamy[edit]

Poznámka
#První položka
#*První odrážka
#*Druhá odrážka
#*#První položka vnořeného seznamu
#*#Druhá položka vnořeného seznamu
#Druhá položka
#*První odrážka
#*Druhá odrážka
#*#První položka dalšího vnořeného seznamu
#*#Druhá položka dalšího vnořeného seznamu

Interpretace ukázkového kódu:

 1. První položka
  • První odrážka
  • Druhá odrážka
   1. První položka vnořeného seznamu
   2. Druhá položka vnořeného seznamu
 2. Druhá položka
  • První odrážka
  • Druhá odrážka
   1. První položka dalšího vnořeného seznamu
   2. Druhá položka dalšího vnořeného seznamu

Ostatní značky[edit]

Podpis[edit]

Pro automatické vložení podpisu se používá kombinace tří až čtyř znaků ~ (tilda). Je-li tilda uvedena čtyřikrát, vloží se za podpisem také aktuální čas. Pokud se uvede tilda pětkrát, vloží se pouze aktuální čas.

Poznámka
~~~~

Interpretace ukázkového kódu:

Keny 25. 10. 2010, 14:27 (UTC)

Vodorovná oddělovací čára[edit]

Čtyři znaky - (pomlčka) se vygenerují jako vodorovná čára

Poznámka
----

Interpretace ukázkového kódu:


HTML entity[edit]

Při psaní stránek ve wiki se dříve nebo později setkáte s tím, že to co napíšete se snaží wiki nějakým způsobem interpretovat, aniž byste o to stáli. Řešení tohoto problému je povícero. Asi nejjednodušší je použít místo znaku jeho HTML entitu.

HTML entita, je řetězec, který začíná znakem & (et) je ukončen znakem ; (středník). Internetový prohlížeč místo něj zobrazí příslušný znak a na straně serveru nedochází k jeho interpretaci. Pro řadu znaků lze zapsat HTML entitu pomocí slovního zápisu[2], ale některé pouze pomocí číselného kódu [3]. Při zápisu číslem se za znak & přidává ještě znak # (dvojitý křížek)

Znak Popis Řetězcový zápis Číselný zápis
# dvojitý křížek (hash) &#35;
& ampersand (et) &amp; &#38;
* hvězdička &#42;
: dvojtečka &#58;
; středník &#59;
= rovnítko &#61;
<
>
lomené závorky &gt;
&lt;
&#60;
&#62;
[
]
hranaté závorky &#91;
&#93;
| svislítko &#124;
{
}
složené závorky &#123;
&#125;
  pevná mezera &nbsp; &#160;
~ tilda &#126;

Potlačení interpretace wiki[edit]

Komentáře v kódu[edit]

Psaní matematických vzorců[edit]

Použití tabulek[edit]

Obrázky a soubory ke stažení[edit]

Šablony[edit]

Systémové konstanty a proměnné[edit]

 1. V případě, že rovnítko má být součástí nadpisu, musí být napsáno jako HTML entita
 2. Kódy pro jiné HTML entity lze nalézt na internetu celkem běžně.
 3. Číslo odpovídá hexakódu znaku, v desítkové soustavě