Kategorie:RAID

From DCEwiki
Revision as of 13:30, 28 March 2011 by Keny (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) je technologie, která umožuje spojit několik fyzicky nezávislých disků do jednoho pole, které se pak navenek tváří jako disk jeden. Tím lze získat:

  • zvýšení kapacity souborového systému v rámci jednoho blokového zařízení
  • zvýšení výkonu při IO operacích
  • v případě polí RAID 1 (a výš) zvýšení úrovně zabezpečení uložených dat bez extrémních pořizovacích nákladů, neboť díky redundanci minimalizují (v případě selhání jednoho z disků) pravděpodobnost ztráty uložených dat.
direction a suivre 3 yve 01.svgČíst dále..

Pages in category "RAID"

The following 7 pages are in this category, out of 7 total.