Hesla a jejich správa na ČVUT/FEL

From DCEwiki
Revision as of 09:58, 22 September 2011 by Xhaba (talk | contribs) (Hlavní přístupové heslo (HPH))
Jump to: navigation, search

Uživatelská jména byla napříč celým ČVUT sjednocena. Každý uživatel má tedy své jedno globálně platné uživatelské jméno, které je většinou i prefixem oficiálního emailu. Zaměstnanců a studentů katedry řídicí techniky se s největší pravděpodobností bude týkat použití následujících hesel.

Upozornění ČVUT, FEL, katedra řídicí techniky ani žádná jiná součást ČVUT v žádném případně nepožaduje a požadovat nebude, aby uživatel sděloval jakékoliv heslo emailem/písemně/ústně. Jakékoliv takové výzvy, byť mohou působit oficiálně, považujte vždy za falešné a podvodné.


Hlavní přístupové heslo (HPH)

Hlavní přístupové heslo je vytvořeno Vydavatelstvím průkazů ČVUT při vzniku studentského/zaměstnaneckého poměru k ČVUT. Jde o heslo největší důležitosti.

HPH zajišťuje přístup mimo jiné do:

eduRoam heslo

Heslo eduRoam umožňuje uživateli zajistit přístup k využívání wi-fi sítě eduRoam. Heslo je platné mezinárodně v síti eduRoam. Uživatelské jméno se zadává ve formátu username@realm, např. johndoe@fel.cvut.cz. Heslo lze změnit v aplikaci:

Další informace

HPNW (Novell Dejvice)

Heslo lze nastavit zde pomocí HPN.

FELK (Novell Karlovo náměstí)

Uživateli je vygenerováno automaticky heslo, jakmile je zanesen do databáze FEL. Výchozí heslo lze zjistit v aplikaci Heslo pomocí HPN.