Hab 1 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Analýza a syntéza systémů s fuzzy parametrickou neurčitostí

Autor: Petr Hušek

Habilitační práce 2011

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá analýzou a syntézou systémů s fuzzy parametrickou neurčitostí. Je řešen problém nalezení meze stability těchto systémů jednak případě nezávislé struktury, jednak v případě lineární závislosti koeficientů charakteristického polynomu na parametrech systému. Dále je řešen problém nalezení PID regulátorů pro tyto systémy. Využívá se jednak specifikací fázové a amplitudové bezpečnosti stejně jako maximálního převýšení citlivostní nebo komplementární citlivostní funkce.

Hab 2011 husek petr.pdf
Hab 2011 husek petr podklady.pdf
Hab 2011 husek petr posudky.pdf