Git

From DCEwiki
Revision as of 18:26, 18 August 2008 by Kapica (talk | contribs) (Nová stránka: =Vytvoření git serveru= Pro zpřístupnění gitu přes www server apache je třeba následující postup: == Na straně www serveru == # Na stroji musí být nainstalován balí...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vytvoření git serveru

Pro zpřístupnění gitu přes www server apache je třeba následující postup:

Na straně www serveru

 1. Na stroji musí být nainstalován balík git-core a pro apache povolen webdav
root@server:~# apt-get install git-core
root@server:~# a2enmod dav
 1. Vytvoří se adresář do kterého budou cpát klienti změny, a pak se pro tento adresář aktivuje git a aby mohli přistupovat do tohoto adresáře klienti přes webdav, musí se nastavit příslušná práva pro web server
root@server:/var/www/accesscontrol.git# git --bare init
Initialized empty Git repository in /var/www/accesscontrol.git/
root@server:/var/www/accesscontrol.git# chown -R www-data.www-data .
 1. Pak se pro tento adresář nastaví konfiguračním souborem /etc/apache2/conf.d/git.conf webDAV
<Location /accesscontrol.git>
  DAV on
</Location>
 1. Pokud chcete mít přístup do adresáře chráněný autorizací, rozšíříte tento konfigurační soubor o další volby..
<Location /accesscontrol.git>
  DAV on
  AuthType Basic
  AuthName "Git"
  AuthUserFile /var/www-pass/accesscontrol.pwd
  Require valid-user
</Location>
 1. ..a vytvoříte odpovídající soubor /var/www-pass/accesscontrol.pwd


This is a protected page!