Difference between revisions of "Git"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m
m (Na straně www serveru)
Line 4: Line 4:
  
 
== Na straně www serveru ==
 
== Na straně www serveru ==
# Na stroji musí být nainstalován balík git-core a pro apache povolen webdav
+
;1: Na stroji musí být nainstalován balík git-core a pro apache povolen webdav
 
{{Příklad|
 
{{Příklad|
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
Line 12: Line 12:
 
}}
 
}}
  
# Vytvoří se adresář do kterého budou cpát klienti změny, a pak se pro tento adresář aktivuje git a aby mohli přistupovat do tohoto adresáře klienti přes webdav, musí se nastavit příslušná práva pro web server
+
;2: Vytvoří se adresář do kterého budou cpát klienti změny, a pak se pro tento adresář aktivuje git a aby mohli přistupovat do tohoto adresáře klienti přes webdav, musí se nastavit příslušná práva pro web server
 
{{Příklad|
 
{{Příklad|
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
Line 20: Line 20:
 
</source>
 
</source>
 
}}
 
}}
# Pak se pro tento adresář nastaví konfiguračním souborem <code>/etc/apache2/conf.d/git.conf</code> webDAV
+
 
 +
;3: Pak se pro tento adresář nastaví konfiguračním souborem <code>/etc/apache2/conf.d/git.conf</code> webDAV
 
{{Příklad|
 
{{Příklad|
 
<source lang="xml">
 
<source lang="xml">
Line 28: Line 29:
 
</source>
 
</source>
 
}}
 
}}
# Pokud chcete mít přístup do adresáře chráněný autorizací, rozšíříte tento konfigurační soubor o další volby..
+
 
 +
;4: Pokud chcete mít přístup do adresáře chráněný autorizací, rozšíříte tento konfigurační soubor o další volby..
 
{{Příklad|
 
{{Příklad|
 
<source lang="xml">
 
<source lang="xml">
Line 40: Line 42:
 
</source>
 
</source>
 
}}
 
}}
# ..a vytvoříte odpovídající soubor <code>/var/www-pass/accesscontrol.pwd</code>
+
;5: ..a vytvoříte odpovídající soubor <code>/var/www-pass/accesscontrol.pwd</code>
# Potom znovu načtete konfiguraci vašeho web serveru
+
;6: Potom znovu načtete konfiguraci vašeho web serveru
 
{{Příklad|
 
{{Příklad|
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">

Revision as of 22:16, 1 September 2008

Vytvoření git serveru

Pro zpřístupnění gitu přes www server apache je třeba následující postup:

Na straně www serveru

1
Na stroji musí být nainstalován balík git-core a pro apache povolen webdav
Poznámka
root@server:~# apt-get install git-core
root@server:~# a2enmod dav dav_fs
2
Vytvoří se adresář do kterého budou cpát klienti změny, a pak se pro tento adresář aktivuje git a aby mohli přistupovat do tohoto adresáře klienti přes webdav, musí se nastavit příslušná práva pro web server
Poznámka
root@server:/var/www/accesscontrol.git# git --bare init
Initialized empty Git repository in /var/www/accesscontrol.git/
root@server:/var/www/accesscontrol.git# chown -R www-data.www-data .
3
Pak se pro tento adresář nastaví konfiguračním souborem /etc/apache2/conf.d/git.conf webDAV
Poznámka
<Location /accesscontrol.git>
  DAV on
</Location>
4
Pokud chcete mít přístup do adresáře chráněný autorizací, rozšíříte tento konfigurační soubor o další volby..
Poznámka
<Location /accesscontrol.git>
  DAV on
  AuthType Basic
  AuthName "Git"
  AuthUserFile /var/www-pass/accesscontrol.pwd
  Require valid-user
</Location>
5
..a vytvoříte odpovídající soubor /var/www-pass/accesscontrol.pwd
6
Potom znovu načtete konfiguraci vašeho web serveru
Poznámka
root@server:~# /etc/init.d/apache2 force-reload

Na straně klienta

user@klient:~/accesscontrol-git/.git# curl --netrc --location -v http://<login>:<password>@<server>/accesscontrol.git/HEAD
user@klient:~/accesscontrol-git# git-config remote.upload.url http://<server>/accesscontrol.git/


This is a protected page!