Full-Diskless

From DCEwiki
Revision as of 15:36, 28 September 2018 by Keny (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Full-Diskless je varianta při které stroj nepracuje vůbec s žádným blokovým zařízením. IP adresu rozhraní přes které si připojí systém…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Full-Diskless je varianta při které stroj nepracuje vůbec s žádným blokovým zařízením. IP adresu rozhraní přes které si připojí systém nasdílený přes NFS získá při zavádění jádra přes PXE.