Dp 628 cz

From DCEwiki
Revision as of 10:09, 25 January 2018 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Diplomové práce - Anotace =Poradní systém pro detekci klepání motoru= '''Autor''': Kubíček Miroslav Diplomové práce 2018 M…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Poradní systém pro detekci klepání motoru[edit]

Autor: Kubíček Miroslav

Diplomové práce 2018

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá jevem klepání u zážehových motorů. Jedná se o jev, který vznikne "špatným" spálením směsi ve spalovací komoře motoru, které může vést až k jeho zničení. Rozkmitání pístu v důsledku tohoto jevu je na relativně stálé frekvenci, neboť je dáno především jeho mechanickými rozměry. Cílem této práce je klepání a jeho frekvenci detekovat pomocí akcelerometrů namontovaných poblíž spalovací komory. Součástí této práce je knihovna poradního systému s programem, který jí volá. To umožňuje zobrazení frekvenčních charakteristik potřebné k detekci klepání a jeho frekvence.