Difference between revisions of "Dp 552 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Založena nová stránka: Kategorie:Diplomové práce - Anotace =Detekce P2P a anonymizačních sítí= '''Autor''': Fikar Ondřej Diplomové práce 2015 [[Media:Dp_2015_fikar_ondrej.p…)
 
m (Na základě žádosti odstraněny kontaktní údaje)
 
Line 12: Line 12:
  
  
* '''Ondřej Fikar''',  tel: +420 777 313 749,    mailto:fikar.ondrej@gmail.com
+
* '''Ondřej Fikar'''
 
 
  
 
{{PDFthumbsOneLine | [[Soubor:Dp_2015_fikar_ondrej.pdf|page=3|thumb|none]] | [[Soubor:P_2015_fikar_ondrej.pdf|thumb|none]] }}
 
{{PDFthumbsOneLine | [[Soubor:Dp_2015_fikar_ondrej.pdf|page=3|thumb|none]] | [[Soubor:P_2015_fikar_ondrej.pdf|thumb|none]] }}

Latest revision as of 16:09, 18 December 2019

Detekce P2P a anonymizačních sítí[edit]

Autor: Fikar Ondřej

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF


V této práci navrhujeme metodu pro detekci Toru v počítačových sítích. S použitím klasických metod strojového učení, například SVM, se nepodařilo najít příznaky, které by dokázaly popsat Tor s dostatečnou přesností, a získané výsledky obsahovaly příliš mnoho falešně pozitivních výsledků. Provedli jsme rozbor společných vlastností ano- nymizačních nástrojů, abychom našli nějaké nestandardní příznaky, které by mohly sloužit k jejich identifikaci. Dospěli jsme k závěru, že stroje, které jsou součástí Toru, nebo případně jiného anonymizačního nástroje, mohou být spojeny na základě velkého množství svých sdílených kontaktů. Proto jsme se rozhodli použít přístupy teorie grafů a doplnili jsme původní klasifikační algoritmus detekcí komunit. Navrhovaný postup jsme testovali na datech z reálné sítě a zjistili jsme, že metoda je funkční a je schopná nalézt dostatečně velkou část strojů v dané síti, které jsou součástí Toru. Zároveň nezpů- sobuje velké množství falešnýh poplachů. Přehled vybraných anonymizačních nástrojů a detailní popis Toru jsou rovněž součástí práce. V práci také shrnujeme relevantní poznatky z oborů strojového učení a teorie grafů.


  • Ondřej Fikar
Dp 2015 fikar ondrej.pdf
P 2015 fikar ondrej.pdf