Dp 526 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:57, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách (příp. vedle sebe - šablona PDFthumbsOneLine).)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kvazi-definitivní bázování geomagnetických dat

Autor: Kubašta Petr

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Práce poskytuje obecný úvod do problematiky geomagnetických měření. Je představen globální pohled na procesy, které probíhají na geomagnetických observatořích Intermagnet za účelem produkce geomagnetických dat. Pohled je dále konkretizován vzhledem ke Geomagnetické observatoři Budkov. Pro tuto observatoř je navrženo standardní SW rešení, které značně urychlí dosavadní produkci přístrojových bází. Rychlá produkce přístrojových bází je totiž hlavním předpokladem pro produkci kvazi-definitivních dat. Pro navržené SW řešení je poskytnuta implementace prototypu serverové části. Navržené rešení je podrobeno komplexním testům.

Dp 2014 kubasta petr.pdf
P 2014 kubasta petr.pdf