Difference between revisions of "Dp 526 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách (příp. vedle sebe - šablona PDFthumbsOneLine).)
 
Line 13: Line 13:
 
* '''Petr Kubašta''', tel: +420 607 645 345, mailto:kubastapetr@gmail.com
 
* '''Petr Kubašta''', tel: +420 607 645 345, mailto:kubastapetr@gmail.com
  
[[Soubor:Dp_2014_kubasta_petr.pdf|thumb|left]] [[Soubor:P_2014_kubasta_petr.pdf|thumb|left]]
+
{{PDFthumbsOneLine | [[Soubor:Dp_2014_kubasta_petr.pdf|thumb|none]] | [[Soubor:P_2014_kubasta_petr.pdf|thumb|none]] }}

Latest revision as of 00:57, 27 August 2014

Kvazi-definitivní bázování geomagnetických dat[edit]

Autor: Kubašta Petr

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Práce poskytuje obecný úvod do problematiky geomagnetických měření. Je představen globální pohled na procesy, které probíhají na geomagnetických observatořích Intermagnet za účelem produkce geomagnetických dat. Pohled je dále konkretizován vzhledem ke Geomagnetické observatoři Budkov. Pro tuto observatoř je navrženo standardní SW rešení, které značně urychlí dosavadní produkci přístrojových bází. Rychlá produkce přístrojových bází je totiž hlavním předpokladem pro produkci kvazi-definitivních dat. Pro navržené SW řešení je poskytnuta implementace prototypu serverové části. Navržené rešení je podrobeno komplexním testům.

Dp 2014 kubasta petr.pdf
P 2014 kubasta petr.pdf