Dp 524 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:57, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách (příp. vedle sebe - šablona PDFthumbsOneLine).)
Jump to: navigation, search

Hardwarový akcelerátor pro BCI aplikace

Autor: Beran Vladimír

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Předmětem této práce je systémový návrh a implementace IP maker na FPGA umožňujících HW akceleraci pro BCI výpočty. Tato IP makra musí být kompatibilní se stávajícím SW a HW. Při návrhu maker je kladen důraz na nízkou spotřebu. V první části práce jsou probírány techniky pro snížení spotřeby digitálních obvodů nejen na FPGA. V druhé části je proveden systémový návrh celé HW koncepce BCI. Z něho vyplynuly požadavky na jednotlivá IP makra. V poslední části je popsána jejich implementace a verifikace.

Dp 2014 beran vladimir.pdf
P 2014 beran vladimir.pdf