Difference between revisions of "Dp 524 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách (příp. vedle sebe - šablona PDFthumbsOneLine).)
Line 14: Line 14:
 
* '''Jakub Šťastný''', tel: +420 737 861 687,  mailto:stastnj1@fel.cvut.cz
 
* '''Jakub Šťastný''', tel: +420 737 861 687,  mailto:stastnj1@fel.cvut.cz
  
[[Soubor:Dp_2014_beran_vladimir.pdf|thumb|left]] [[Soubor:P_2014_beran_vladimir.pdf|thumb|left]]
+
{{PDFthumbsOneLine | [[Soubor:Dp_2014_beran_vladimir.pdf|thumb|none]] | [[Soubor:P_2014_beran_vladimir.pdf|thumb|none]] }}

Revision as of 00:57, 27 August 2014

Hardwarový akcelerátor pro BCI aplikace

Autor: Beran Vladimír

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Předmětem této práce je systémový návrh a implementace IP maker na FPGA umožňujících HW akceleraci pro BCI výpočty. Tato IP makra musí být kompatibilní se stávajícím SW a HW. Při návrhu maker je kladen důraz na nízkou spotřebu. V první části práce jsou probírány techniky pro snížení spotřeby digitálních obvodů nejen na FPGA. V druhé části je proveden systémový návrh celé HW koncepce BCI. Z něho vyplynuly požadavky na jednotlivá IP makra. V poslední části je popsána jejich implementace a verifikace.

Dp 2014 beran vladimir.pdf
P 2014 beran vladimir.pdf