Dp 504 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:46, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Implementácia nekonvenčného radiča CAN v jazyku VHDL[edit]

Autor: Dušan Hamza


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF

Cieľom práce „Implementace nekonvenčního řadiče CAN v jazyce VHDL“ je vytvorenie obvodu s IP funkciou radiča zbernice CAN s nadštandardnou funkčnosťou v jazyku VHDL. Okrem bežnej funkčnosti radiča zbernice CAN náš obvod implementuje frontu prijatých správ a štyri fronty pre správy, ktoré majú byť odoslané. Navyše všetkým prijatým správam priraďuje časové značky a pre všetky správy, ktoré majú byť vyslané, je možné určiť, v akom čase sa majú vyslať na zbernicu CAN.


Dp 2013 hamza dusan.pdf