Dp 478 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:43, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Diagnostický nástroj pro průmyslové sítě PROFINET[edit]

Autor: Ladman Petr

Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF

478 fig.gif


Tato diplomová práce se zabývá implementací nové komponenty pro kreslení topologie průmyslové sítě. Kreslení topologie se skládá ze dvou částí. První částí je nalezení vhodných pozic pro uzly a druhou částí je nalezení cest pro hrany mezi uzly. Komponenta byla doplněna o vlastnosti porovnávání topologie. Pro tento účel byly navrženy dva algoritmy. Výstupem prvního algoritmu je topologie, která obsahuje uzly a hrany ze dvou porovnávaných topologií. Případné odlišnosti jsou zvýrazněny při jejím vykreslení. Druhý algoritmus porovnává topologii průmyslové sítě s topologií nakonfigurovanou v prostředí SIMATIC STEP 7. Účelem tohoto algoritmu je nalezení zařízení v síti odpovídajícího nakonfigurovanému. Komponenta byla implementována v jazyce C$\sharp$ v prostředí Visual Studio 2010 a integrována do diagnostického nástroje PRONETA.


Dp 2012 ladman petr.pdf