Dp 473 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:42, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Open source komponenty pro sběrnici µLan[edit]

Autor: Štefan Jan


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


473 fig.gif


Cílem tohoto dokumentu je popsat průběh vývoje softwaru pro připojování virtuálních zařízení k průmyslové sběrnici uLan. Práce obsahuje rozbor komunikace po sběrnici uLan a její fyzické vrstvy RS-485. Dále seznamuje s problematikou funkcionálně deklarativního jazyka QML. V práci je uveden rozbor implementace aplikace a jejích jednotlivých vrstev. Součástí práce je návod na zprovoznění sběrnice uLan pro operační systém Linux.


Dp 2012 stefan jan.pdf