Dp 460 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:41, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Rozvrhování statického segmentu sítě FlexRay[edit]

Autor: Beneš David

Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF

460 fig.gif

Diplomová práce popisuje komunikační systém FlexRay a navrhuje algoritmus pro rozvrhování signálů ve statickém segmentu sítě FlexRay s možností grafického zobrazení výsledného rozvrhu komunikace. Dále implementuje základní variantu navrženého algoritmu, a tu dále vylepšuje. Jsou testovány rozličné varianty částí algoritmu pro rozvrhování. Všechny vytvořené varianty jsou nakonec navzájem porovnány ve výkonnostním testu, a také s existujícími možnostmi rozvrhování. V závěru práce jsou vyjmenovány požadavky implementovaného algoritmu s návodem na jeho použití.

Dp 2012 benes david.pdf