Difference between revisions of "Dp 449 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách (příp. vedle sebe - šablona PDFthumbsOneLine).)
m (Deduplikace PDF náhledů.)
 
Line 15: Line 15:
 
*'''Josef Necid''',tel: +420 777 011 569, mailto:josef.necid@gmail.com
 
*'''Josef Necid''',tel: +420 777 011 569, mailto:josef.necid@gmail.com
  
{{PDFthumbsOneLine | [[Soubor:Dp_2011_necid_josef.pdf|thumb|none]] | [[Soubor:Dp_2011_necid_josef.pdf|thumb|none]] }}
+
[[Soubor:Dp_2011_necid_josef.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 03:13, 27 August 2014

Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik[edit]

Autor: Necid Josef

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Práce pojednává o bezpečnosti strojních zařízení. V práci jsou definovány nejdůležitější pojmy bezpečnosti strojů definované v normě ČSN EN 61508, využití této normy a popis jednotlivých kroků pro její splnění. Dále je uvedena krátká specifikace s bezpečnostního protokolu openSAFETY. Praktickou částí práce je riziková analýza, návrh a realizace bezpečnostních opatření pro dvě rozdílné strojní zařízení. Jedním ze zařízení je model Žonglér, stroj Katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a druhým zařízením je CNC pálicí a vrtací stroj společnosti Vanad 2000 a.s. Práce dále obsahuje případovou studii na zabezpečení visuté lanové dráhy.


Dp 2011 necid josef.pdf