Dp 448 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Vyhledání uváznutí pomocí statické analýzy kódu

Autor: Navara Filip


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato práce zkoumá algoritmus pro hledání potenciálních uváznutí v paralelních programech napsaných pro .NET Framework. Našim cílém je usnadnění testování paralelních programů a nalezení míst v kódu, kde by potenciálně mohlo dojít k uváznutí, aby mohla tato místa být prozkoumána v rámci životního cyklu testování softwaru. Představujeme návrh a implementaci algoritmu pro nalezení potenciálních uváznutí pomocí sestrojení lock-order grafu statickou analýzou kódu. Tento graf reprezenuje pořadí, v němž jsou zámky programem uzamykány. Smyčky v tomto grafu reprezentují možná uváznutí a náš nástroj tato možná uváznutí vypisuje. Implementaci jsme vyhodnotili spuštěním na komerční aplikaci, kde jsme ověřili, že z 40 vypsaných možností uváznutí vedou 4 na skutečná uváznutí v programu.


Dp 2011 navara filip.pdf