Dp 437 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:38, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Modelování, identifikace a řízení čtyřrotorového vrtulníku[edit]

Autor: De Lellis Costa


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Předložená práce obsahuje popis matematické modelování, experimentální identifikace a návrhu řízení pro malý bezpilotní čtyřrotorový vrtulník. Implementován Kalmanův filtr a lineární regulátory jako PID, LQ stejně jako modernější H_nekonečno a mí-syntéza, které berou v úvahu neurčitosti v matematickém modelu. Výsledné regulátory jsou porovnány formou simulací.


Dp 2011 de lellis costa.pdf