Dp 436 cz

From DCEwiki
Revision as of 14:01, 14 June 2011 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka: =Modelování a identifikace chemického zásobníku= '''Autor''': Bruna Ondřej Diplomové práce 2011 Cílem této práce je seznámit se s termodynamickými pr…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Modelování a identifikace chemického zásobníku

Autor: Bruna Ondřej

Diplomové práce 2011


Cílem této práce je seznámit se s termodynamickými procesy v chemickém průmyslu a na základě těchto znalostí vytvořit a identifikovat matematický model termodynamického procesu na konkrétním chemickém zásobníku. Aby mohl být vytvořen podel, zásobník je podrobně popsán (včetně umístění sensorů a tvaru) a také jeho vlastnosti jsou zevrubně rozebrány.Model je identifikován na reálných datech, která jsou nejprve posouzena z hlediska vhodnosti pro identifikaci, aby se předešlo potencionálním problémům. K identifikaci jsou použity lineární i nelineární přístupy a výsledky jsou validovány prostřednictvím simulací s reálnými daty. V závěru jsou srovnány výsledky jednotlivých metod které srovnají přesost modelu se skutečným systémem. Je popsáno současné řízení a navrženo možné vylepšení.