Difference between revisions of "Dp 436 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Založena nová stránka: =Modelování a identifikace chemického zásobníku= '''Autor''': Bruna Ondřej Diplomové práce 2011 Cílem této práce je seznámit se s termodynamickými pr…)
 
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 5: Line 5:
  
 
[[Diplomové práce 2011]]
 
[[Diplomové práce 2011]]
 +
 +
[[Media:Dp_2011_bruna_ondrej.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
  

Revision as of 23:56, 7 March 2014

Modelování a identifikace chemického zásobníku

Autor: Bruna Ondřej

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je seznámit se s termodynamickými procesy v chemickém průmyslu a na základě těchto znalostí vytvořit a identifikovat matematický model termodynamického procesu na konkrétním chemickém zásobníku. Aby mohl být vytvořen podel, zásobník je podrobně popsán (včetně umístění sensorů a tvaru) a také jeho vlastnosti jsou zevrubně rozebrány.Model je identifikován na reálných datech, která jsou nejprve posouzena z hlediska vhodnosti pro identifikaci, aby se předešlo potencionálním problémům. K identifikaci jsou použity lineární i nelineární přístupy a výsledky jsou validovány prostřednictvím simulací s reálnými daty. V závěru jsou srovnány výsledky jednotlivých metod které srovnají přesost modelu se skutečným systémem. Je popsáno současné řízení a navrženo možné vylepšení.