Dp 416 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:36, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Univerzální datový model pro domovní automatizaci[edit]

Autor: Cicvárek Martin

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro automaty WAGO zajišťující univerzální řízení domovní automatizace. Aplikace by měla využít i moderní technologie DALI, EnOcean a KNX/EIB. Dále se práce zabývá úpravou datového modelu vyvíjeného systému DAMIC pro začlenění systému WAGO do tohoto systému a následně vytvořením přidružené aplikace zajišťující propojení automatu s upraveným datovým modelem.


Dp 2011 cicvarek martin.pdf