Difference between revisions of "Dp 396 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
m
Line 17: Line 17:
 
* '''Zdeněk Hovorka''',  tel: +420 775 091 202, mailto:z.hovorka@atlas.cz
 
* '''Zdeněk Hovorka''',  tel: +420 775 091 202, mailto:z.hovorka@atlas.cz
 
* '''Jan Fischer ''',  tel: +420 224 352 179, mailto:fischer@fel.cvut.cz
 
* '''Jan Fischer ''',  tel: +420 224 352 179, mailto:fischer@fel.cvut.cz
 +
 +
[[Soubor:Dp_2010_hovorka_zdenek.pdf|thumb|left]]

Revision as of 14:56, 13 July 2014

Systém měření klidových proudů ve vozidlech

Autor: Zdeněk Hovorka


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

396 fig.gif


Cílem diplomové práce je sofwarové vybavení pro ovládání a vyhodnocování dat ze systému na měření klidových proudů v palubní síti automobilu. Část práce se zabývá problematikou měření klidových proudů a dostupnými metodami měření. Dále na základě vybrané metody měření vytvořit systém umožňující měření elektrického proudu a zpětné analýzy naměřených dat. V práci je nastíněna základní práce s potřebnými softwary jako je např. CANoe, CANdb++ nebo Visual Studio 2008 a programovacími jazyky CAPL a C\#. Programovací jazyk CAPL je využit pro měření veličin v reálném čase a nastavování systému, který dané veličiny měří. Programovací jazyk C\# je využit k vývoji softwaru pro zpětnou analýzu ve formě grafů.


Dp 2010 hovorka zdenek.pdf