Dp 394 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:33, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení inteligentního domu[edit]

Autor: Eduard Filip

Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této diplomové práce je rozbor problematiky inteligentních budov. Práce se zabývá návrhem inteligentního řízení části budovy, jejího monitorování a dálkového ovládání. Celý návrh je realizován prostřednictvím českého systému inteligentní instalace iNELS. Na závěr jsou shrnuty doporučení pro projektování a obsluhu systémů inteligentní instalace.


Dp 2010 filip eduard.pdf