Difference between revisions of "Dp 371 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Image:370_dp.gif]]
  
 
Tato práce se zabývá efektivitou algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů. Efektivita implementace rozvhrovacích algoritmů je zkoumána z hlediska výběru programovacího jazyka, možnosti použití softwarových knihoven pro práci s grafy a s maticemi, a shrnutím obecných zásad pro psaní efektivního, časově náročného algoritmu. V průběhu práce byly naprogramovány dva rozvrhovací algoritmy. U těchto algoritmů je zkoumána možnost úpravy pro řešení jiné cílové funkce. Implementované algoritmy jsou testovány pro obecné i reálné rozvrhovací problémy. Jejich výsledky jsou porovnány s výsledky jiných algoritmů publikovaných odbornou veřejností.
 
Tato práce se zabývá efektivitou algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů. Efektivita implementace rozvhrovacích algoritmů je zkoumána z hlediska výběru programovacího jazyka, možnosti použití softwarových knihoven pro práci s grafy a s maticemi, a shrnutím obecných zásad pro psaní efektivního, časově náročného algoritmu. V průběhu práce byly naprogramovány dva rozvrhovací algoritmy. U těchto algoritmů je zkoumána možnost úpravy pro řešení jiné cílové funkce. Implementované algoritmy jsou testovány pro obecné i reálné rozvrhovací problémy. Jejich výsledky jsou porovnány s výsledky jiných algoritmů publikovaných odbornou veřejností.
  
 
* '''Zahradník Jan''', tel: +420 777 016 205, mailto:hzahradnik@gmail.com
 
* '''Zahradník Jan''', tel: +420 777 016 205, mailto:hzahradnik@gmail.com
* '''Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.''', tel: +420 224 355 714, mailto: suchap@fel.cvut.cz, web: http://dce.felk.cvut.cz/sucha/
+
* '''Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.''', tel: +420 224 355 714, mailto:suchap@fel.cvut.cz, web: http://dce.felk.cvut.cz/sucha/
 
* '''Doc. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek''', +420 224 355 708, mailto:hanzalek@control.felk.cvut.cz , web: http://dce.felk.cvut.cz/hanzalek/
 
* '''Doc. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek''', +420 224 355 708, mailto:hanzalek@control.felk.cvut.cz , web: http://dce.felk.cvut.cz/hanzalek/
 
* '''CEPOT''', mailto:pavel.burget@cepot.cz, web: http://www.cepot.cz
 
* '''CEPOT''', mailto:pavel.burget@cepot.cz, web: http://www.cepot.cz

Revision as of 18:21, 5 May 2010

Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů

Autor: Zahradník Jan

Diplomové práce 2009

370 dp.gif

Tato práce se zabývá efektivitou algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů. Efektivita implementace rozvhrovacích algoritmů je zkoumána z hlediska výběru programovacího jazyka, možnosti použití softwarových knihoven pro práci s grafy a s maticemi, a shrnutím obecných zásad pro psaní efektivního, časově náročného algoritmu. V průběhu práce byly naprogramovány dva rozvrhovací algoritmy. U těchto algoritmů je zkoumána možnost úpravy pro řešení jiné cílové funkce. Implementované algoritmy jsou testovány pro obecné i reálné rozvrhovací problémy. Jejich výsledky jsou porovnány s výsledky jiných algoritmů publikovaných odbornou veřejností.