Difference between revisions of "Dp 371 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m
 
Line 17: Line 17:
 
* '''CEPOT''', mailto:pavel.burget@cepot.cz, web: http://www.cepot.cz
 
* '''CEPOT''', mailto:pavel.burget@cepot.cz, web: http://www.cepot.cz
  
[[soubor:Dp 2009 zahradnik jan.pdf|thumb|left]]
+
[[Soubor:Dp 2009 zahradnik jan.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 04:09, 27 August 2014

Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů[edit]

Autor: Zahradník Jan

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

371 dp.gif

Tato práce se zabývá efektivitou algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů. Efektivita implementace rozvhrovacích algoritmů je zkoumána z hlediska výběru programovacího jazyka, možnosti použití softwarových knihoven pro práci s grafy a s maticemi, a shrnutím obecných zásad pro psaní efektivního, časově náročného algoritmu. V průběhu práce byly naprogramovány dva rozvrhovací algoritmy. U těchto algoritmů je zkoumána možnost úpravy pro řešení jiné cílové funkce. Implementované algoritmy jsou testovány pro obecné i reálné rozvrhovací problémy. Jejich výsledky jsou porovnány s výsledky jiných algoritmů publikovaných odbornou veřejností.

Dp 2009 zahradnik jan.pdf