Difference between revisions of "Dp 369 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Image:369_dp.gif]]
  
 
Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci, která rozebírala waveletovou transformaci
 
Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci, která rozebírala waveletovou transformaci
na prostoru `2(ZN). Zde je detailně zpracována teorie waveletu na prostorech
+
na prostoru 2(ZN). Zde je detailně zpracována teorie waveletu na prostorech
`2(Z) a L2(R). Dále je zde zpracována obecná teorie koster včetně koster waveletových a
+
2(Z) a L2(R). Dále je zde zpracována obecná teorie koster včetně koster waveletových a
 
teorie Rieszových bází.
 
teorie Rieszových bází.
 +
 
V praktické části se zaobírám zpětnou rekonstrukcí signálu analyzovaného neortonormálním
 
V praktické části se zaobírám zpětnou rekonstrukcí signálu analyzovaného neortonormálním
 
systémem pomocí Důn-Schaeérova algoritmu jak teoreticky, tak i prakticky. Snažímm
 
systémem pomocí Důn-Schaeérova algoritmu jak teoreticky, tak i prakticky. Snažímm
Line 14: Line 17:
 
U čtenáře této práce se předpokládé alespoň základní znalost lineární algebry v rozsahu
 
U čtenáře této práce se předpokládé alespoň základní znalost lineární algebry v rozsahu
 
standardního jednosemestrálního kurzu.
 
standardního jednosemestrálního kurzu.
 +
 +
* '''Váňa Zdeněk''', mailto:vanaz1@fel.cvut.cz
 +
* '''Prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.''', tel: +420 224 353 438, mailto:hamhalte@math.feld.cvut.cz, web: http://math.feld.cvut.cz/hamhalte/

Revision as of 18:11, 5 May 2010

Waveletové báze

Autor: Váňa Zdeněk

Diplomové práce 2009

369 dp.gif

Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci, která rozebírala waveletovou transformaci na prostoru 2(ZN). Zde je detailně zpracována teorie waveletu na prostorech 2(Z) a L2(R). Dále je zde zpracována obecná teorie koster včetně koster waveletových a teorie Rieszových bází.

V praktické části se zaobírám zpětnou rekonstrukcí signálu analyzovaného neortonormálním systémem pomocí Důn-Schaeérova algoritmu jak teoreticky, tak i prakticky. Snažímm se obejít nereálné výpočty a porovnávám praktické výsledky s teoretickými. U čtenáře této práce se předpokládé alespoň základní znalost lineární algebry v rozsahu standardního jednosemestrálního kurzu.