Dp 363 cz

From DCEwiki
Revision as of 16:53, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Zpracování a vizualizace letových dat pro model vrtulníku

Autor: Svoboda Petr

Diplomové práce 2009

363 dp cz.gif

Cílem této práce je návrh, implementace a otestování vizualizačního softwaru pro model vrtulníku. Data z vrtulníku přicházejí TCP spojením a software je zpracovává a ukládá do souboru. Letová data jsou následně zobrazována na časově závislých grafech a informačních panelech, virtuálních leteckých přístrojích a jako cesta na mapě. Software je napsán v jazyce C++ a grafické části využívají knihovnu Qt. Platformou softwaru je operační systém Linux. Celý systém byl zveřejněn pod licencí GNU GPL v3.