Dp 358 cz

From DCEwiki
Revision as of 17:41, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Snímač zákalu

Autor: Papík Přemysl

Diplomové práce 2009

358 dp cz.gif

Tato diplomová práce byla motivována potřebou získat vhodný senzor pro detekci viditelných nečistot v tekoucí kapalině. Senzor by měl zvýšit účinnost čistících technologií odpadních vod a potažmo pomoci ekologii vodních zdrojů. Vlastní vývoj senzoru byl uskutečněn z důvodu nenalezení obdobného zařízení na trhu. Vlastní vývoj však umožnil vytvořit specializovaný systém vyhovující všem prvotním požadavkům na tento senzor.

Práce se zabývá vývojem softwaru kamerového senzoru, který s minimem hardwarových prostředků umí určit stupeň znečištění vzorku, rozeznat jednotlivé objekty a zjistit jejich velikost a počet ve snímané scéně. Hlavními komponentami jsou pak digitální CMOS kamerový senzor s objektivem a obvod FPGA (Field programmable gate array). Pro vývoj byla použita vývojová deska Celoxica RC10, která obsahuje právě obvod FPGA a potřebné periferie. Vývojovým jazykem byl jazyk VHDL (Very high description language) a assembler pro mikroprocesorová implementovaná jádra PicoBlaze3.