Dp 357 cz

From DCEwiki
Revision as of 16:36, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Komponenty pro domácí automatizaci na sběrnici μLAN

Autor: Okrouhlý Miloš

Diplomové práce 2009

Soubor:356 dp cz.gif

Cílem projektu byl návrh a konstrukce několika různých komponent, které rozšírily nabídku rozsáhlého projektu zaměřeného na automatizaci budov. Výhoda tohoto systému spočívá ve snadné modifikovatelnosti a přestavbě domovních rozvodu bez nutnosti stavebního zásahu. V rámci práce byl vytvořen miniaturní modul vstupu, výstupu, inteligentní bezdotyková klávesnice a inteligentní vypínač. Všechny komponenty jsou založeny na mikrokontroléru rady LPC21xx a navzájem komunikují pomocí sběrnice μLAN (RS485). Všechny prototypy byly testovány na stabilitu a odolnost vůci kolísání napájecího napětí, v nichž vykazují vynikající výsledky.