Difference between revisions of "Dp 355 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Image:355_dp_cz.gif]]
  
 
Teória optimálneho odhadovania stavov dynamických systémov je dobre teoreticky prepracovaná.
 
Teória optimálneho odhadovania stavov dynamických systémov je dobre teoreticky prepracovaná.
Line 10: Line 12:
 
je podmienené znalosťou kovariančných matíc šumu. Tieto matice v praktických úlohách
 
je podmienené znalosťou kovariančných matíc šumu. Tieto matice v praktických úlohách
 
nikdy nepoznáme presne. Na základe zmeraných dát je potrebné charakteristiky šumu odhadovať.
 
nikdy nepoznáme presne. Na základe zmeraných dát je potrebné charakteristiky šumu odhadovať.
 +
 
K tejto téme vzniklo od 70–tych rokov množstvo článkov popisujúcich metódy založené
 
K tejto téme vzniklo od 70–tych rokov množstvo článkov popisujúcich metódy založené
 
na rôznych princípoch. Cieľom tejto práce je otestovať vybrané metódy na niekoľkých
 
na rôznych princípoch. Cieľom tejto práce je otestovať vybrané metódy na niekoľkých
Line 16: Line 19:
 
V závere práce sú diskutované otvorené témy pre ďalšie pokračovanie výskumu v oblasti
 
V závere práce sú diskutované otvorené témy pre ďalšie pokračovanie výskumu v oblasti
 
odhadovania a filtrácie.
 
odhadovania a filtrácie.
 +
 +
* Matisko Peter, maitlo:p.matisko@gmail.com, web: http://www.sharkworld.sk

Revision as of 16:31, 5 May 2010

Odhad kovariančných matíc šumu lineárneho stochastického systému

Autor: Matisko Peter

Diplomové práce 2009

355 dp cz.gif

Teória optimálneho odhadovania stavov dynamických systémov je dobre teoreticky prepracovaná. Pokiaľ sú splnené všetky predpoklady, dostaneme optimálny výsledok podľa zvoleného kritéria. Zásadným problémom tejto teórie je skutočnosť, že dosiahnutie optimálneho výsledku je podmienené znalosťou kovariančných matíc šumu. Tieto matice v praktických úlohách nikdy nepoznáme presne. Na základe zmeraných dát je potrebné charakteristiky šumu odhadovať.

K tejto téme vzniklo od 70–tych rokov množstvo článkov popisujúcich metódy založené na rôznych princípoch. Cieľom tejto práce je otestovať vybrané metódy na niekoľkých dynamických systémoch a za rôznych podmienok. Ukážeme nedostatky a výhody jednotlivých metód, zameriame sa na teoretické vysvetlenie ich vlastností a naznačíme možné riešenia. V závere práce sú diskutované otvorené témy pre ďalšie pokračovanie výskumu v oblasti odhadovania a filtrácie.