Dp 354 cz

From DCEwiki
Revision as of 17:28, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Bezdrátová sít pro monitorování pacientu trpících Parkinsonovou chorobou II.

Autor: Markovič Erik

Diplomové práce 2009

354 dp.gif

Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovou senzorovou sítí pro monitorování stavu pacientu s Parkinsonovou chorobou. Bezdrátová senzorová sít je navržená v topologii hvezda s komunikacním protokolem Master – Slave. Sít se skládá z peti zarízení platformy TelosB. Jedno zarízení plní úkol jednotky master a slouží ke sberu dat z jednotek slave a k rízení komunikace s jednotkami slave. Další ctyri zarízení slouží k odberu dat z prídavného modulu s akcelometrem, v komunikacním protokolu jsou razeny mezi jednotky slave.

Po prostudování prostredí TinyOS-2.x, zarízení platformy TelosB a prídavných zarízení s akcelometry byly vytvoreny ovladace pro prídavné moduly. Poté byl navržen komunikacní protokol a následne jeho implementace s vizualizací.

Pro práci se zarízením byl zvolen linux Xubuntu 2.0 s TinyOS. Tento operacní systém podporuje prostredí TinyOS, ve kterém se programuje pomocí programovacího jazyka NesC. K vytvorení aplikace pro vizualizaci a ukládání dat byl použit programovací jazyk Java.