Difference between revisions of "Dp 354 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Media:Dp_2009_markovic_erik.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
[[Image:354_dp.gif]]
 
[[Image:354_dp.gif]]

Revision as of 23:53, 7 March 2014

Bezdrátová sít pro monitorování pacientu trpících Parkinsonovou chorobou II.

Autor: Markovič Erik

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

354 dp.gif

Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovou senzorovou sítí pro monitorování stavu pacientu s Parkinsonovou chorobou. Bezdrátová senzorová sít je navržená v topologii hvezda s komunikacním protokolem Master – Slave. Sít se skládá z peti zarízení platformy TelosB. Jedno zarízení plní úkol jednotky master a slouží ke sberu dat z jednotek slave a k rízení komunikace s jednotkami slave. Další ctyri zarízení slouží k odberu dat z prídavného modulu s akcelometrem, v komunikacním protokolu jsou razeny mezi jednotky slave.

Po prostudování prostredí TinyOS-2.x, zarízení platformy TelosB a prídavných zarízení s akcelometry byly vytvoreny ovladace pro prídavné moduly. Poté byl navržen komunikacní protokol a následne jeho implementace s vizualizací.

Pro práci se zarízením byl zvolen linux Xubuntu 2.0 s TinyOS. Tento operacní systém podporuje prostredí TinyOS, ve kterém se programuje pomocí programovacího jazyka NesC. K vytvorení aplikace pro vizualizaci a ukládání dat byl použit programovací jazyk Java.