Difference between revisions of "Dp 352 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Image:350_dp_cz.gif]]
  
 
V této diplomové práci je představen koncept cenově optimálního řídícího systému výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Na základě předpovědi vývoje výkonové rovnováhy je vypočítánn rozvrh aktivace regulačníchh rezerv, který zajistí pokrytí výkonové nerovnováhy při minimálních nákladech na regulační energii. V pravidelných časových
 
V této diplomové práci je představen koncept cenově optimálního řídícího systému výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Na základě předpovědi vývoje výkonové rovnováhy je vypočítánn rozvrh aktivace regulačníchh rezerv, který zajistí pokrytí výkonové nerovnováhy při minimálních nákladech na regulační energii. V pravidelných časových

Revision as of 17:19, 5 May 2010

Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy

Autor: Malík Ondřej

Diplomové práce 2009

350 dp cz.gif

V této diplomové práci je představen koncept cenově optimálního řídícího systému výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Na základě předpovědi vývoje výkonové rovnováhy je vypočítánn rozvrh aktivace regulačníchh rezerv, který zajistí pokrytí výkonové nerovnováhy při minimálních nákladech na regulační energii. V pravidelných časových rozestupech je hledán nový rozvrh na základě aktualizované předpovědi výkonové rovnováhy a stavu regulačních rezerv, koncepčně je tedy systém podobný prediktivnímu řízení.

K formulaci optimalizačního problému je použito lineární programování s celočíselnými proměnnými a optimalizace je prováděna dostupnými výpočetními prostředky. Formulace umožňuje přesně modelovat dynamické vlastnosti regulačních rezerv (například zpoždění aktivace či rychlost změny výkonu) a dále umožňuje omezit aktivaci regulačních rezerv za pomoci dispečerských pravidel (například omezení frekvence aktivací změn výkonu). Průběžná optimalizace je prováděna ve spojení s modelem centrálního PI regulátoru sekundární regulace.

Výsledky provedených testů ukazují, že navržený řídící systém je schopen omezit náklady na regulační energii, aniž by byla snížena kvalita regulace, a může tedy být užitečný jako podpůrný prostředek pro rozhodování dispečerů při řízení výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě.