Difference between revisions of "Dp 348 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
==
+
=Modul pro �ízení podlahového vytáp�ní=
  
 
'''Autor''': Kašpárek Martin                     
 
'''Autor''': Kašpárek Martin                     
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
Tato práce se zabývá návrhem modulu pro �ízení podlahového vytáp�ní, které je sou�ástí
 +
v�tšího systému inteligentního vytáp�ní budov. V teoretické �ásti jsou popsány výhody a
 +
nevýhody podlahového vytáp�ní, komunika�ní protokol uLAN, mikrokontrolér LPC2148,
 +
teplotní senzory a IRC regulace. Praktická �ást se zabývá popisem jednotlivých �ástí
 +
schématu, návrhem desky plošných spoj� a frézováním krabi�ky. Sou�ástí práce je také
 +
implementace základního software. Aplikace je navržena pro �ízení osmi termoelektrických
 +
hlavic na základ� informací z teplotních senzor� a dalších informací získaných od ostatních
 +
za�ízení komunikující po sb�rnici RS-485 pomocí komunika�ního protokolu uLAN.

Revision as of 20:53, 25 March 2010

Modul pro �ízení podlahového vytáp�ní

Autor: Kašpárek Martin

Diplomové práce 2009

Tato práce se zabývá návrhem modulu pro �ízení podlahového vytáp�ní, které je sou�ástí v�tšího systému inteligentního vytáp�ní budov. V teoretické �ásti jsou popsány výhody a nevýhody podlahového vytáp�ní, komunika�ní protokol uLAN, mikrokontrolér LPC2148, teplotní senzory a IRC regulace. Praktická �ást se zabývá popisem jednotlivých �ástí schématu, návrhem desky plošných spoj� a frézováním krabi�ky. Sou�ástí práce je také implementace základního software. Aplikace je navržena pro �ízení osmi termoelektrických hlavic na základ� informací z teplotních senzor� a dalších informací získaných od ostatních za�ízení komunikující po sb�rnici RS-485 pomocí komunika�ního protokolu uLAN.