Difference between revisions of "Dp 348 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
=Modul pro �ízení podlahového vytáp�ní=
+
=Modul pro řízení podlahového vytápění=
  
 
'''Autor''': Kašpárek Martin                     
 
'''Autor''': Kašpárek Martin                     
Line 5: Line 5:
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
  
Tato práce se zabývá návrhem modulu pro �ízení podlahového vytáp�ní, které je sou�ástí
+
Tato práce se zabývá návrhem modulu pro řízení podlahového vytápění, které je součástí
v�tšího systému inteligentního vytáp�ní budov. V teoretické �ásti jsou popsány výhody a
+
většího systému inteligentního vytápění budov. V teoretické části jsou popsány výhody a
nevýhody podlahového vytáp�ní, komunika�ní protokol uLAN, mikrokontrolér LPC2148,
+
nevýhody podlahového vytápění, komunikační protokol uLAN, mikrokontrolér LPC2148,
teplotní senzory a IRC regulace. Praktická �ást se zabývá popisem jednotlivých �ástí
+
teplotní senzory a IRC regulace. Praktická část se zabývá popisem jednotlivých částí
schématu, návrhem desky plošných spoj� a frézováním krabi�ky. Sou�ástí práce je také
+
schématu, návrhem desky plošných spojů a frézováním krabičky. Součástí práce je také
implementace základního software. Aplikace je navržena pro �ízení osmi termoelektrických
+
implementace základního software. Aplikace je navržena pro řízení osmi termoelektrických
hlavic na základ� informací z teplotních senzor� a dalších informací získaných od ostatních
+
hlavic na základí informací z teplotních senzorů a dalších informací získaných od ostatních
za�ízení komunikující po sb�rnici RS-485 pomocí komunika�ního protokolu uLAN.
+
zařízení komunikující po sběrnici RS-485 pomocí komunikačního protokolu uLAN.

Revision as of 21:26, 19 April 2010

Modul pro řízení podlahového vytápění

Autor: Kašpárek Martin

Diplomové práce 2009

Tato práce se zabývá návrhem modulu pro řízení podlahového vytápění, které je součástí většího systému inteligentního vytápění budov. V teoretické části jsou popsány výhody a nevýhody podlahového vytápění, komunikační protokol uLAN, mikrokontrolér LPC2148, teplotní senzory a IRC regulace. Praktická část se zabývá popisem jednotlivých částí schématu, návrhem desky plošných spojů a frézováním krabičky. Součástí práce je také implementace základního software. Aplikace je navržena pro řízení osmi termoelektrických hlavic na základí informací z teplotních senzorů a dalších informací získaných od ostatních zařízení komunikující po sběrnici RS-485 pomocí komunikačního protokolu uLAN.