Difference between revisions of "Dp 347 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Image:347_dp.gif]]
  
 
Pasterizace je tepelná úprava potravin, při které dochází ke zničení mikroorganismů. Hlavním
 
Pasterizace je tepelná úprava potravin, při které dochází ke zničení mikroorganismů. Hlavním
Line 16: Line 18:
 
této diplomové práce je navrhnout simulační model tunelového pasterizátoru a vhodný řídicí
 
této diplomové práce je navrhnout simulační model tunelového pasterizátoru a vhodný řídicí
 
algoritmus.
 
algoritmus.
 +
 
Nejdříve je třeba se seznámit s procesem pasterizace a pasterizátory. Dalším krokem je
 
Nejdříve je třeba se seznámit s procesem pasterizace a pasterizátory. Dalším krokem je
 
vytvoření simulačního modelu tunelového pasterizátoru. Linearizovaný model bude sloužit
 
vytvoření simulačního modelu tunelového pasterizátoru. Linearizovaný model bude sloužit
Line 21: Line 24:
 
programování s celočíselnými proměnnými, který bude otestován na modelových provozních
 
programování s celočíselnými proměnnými, který bude otestován na modelových provozních
 
situacích.
 
situacích.
 +
 +
* '''Jonáš Pavel''', tel: +420 737 386 700, mailto:jonasp3@fel.cvut.cz
 +
* '''Horáček Petr Doc. Ing. CSc.''', tel: +420 224 355 701, mailto:horacek@control.felk.cvut.cz

Revision as of 16:52, 5 May 2010

Modelování a řízení tunelových pasterizátorů

Autor: Jonáš Pavel

Diplomové práce 2009

347 dp.gif

Pasterizace je tepelná úprava potravin, při které dochází ke zničení mikroorganismů. Hlavním účelem pasterizace je vytvoření produktu bezpečného pro lidskou spotřebu a také zvýšení biologické stability dané potraviny a tím pádem prodloužení její doby trvanlivosti. Jedním z prostředků, jak dosáhnout pasterizace potravinových produktů, je tunelový pasterizátor. Tunelové pasterizátory jsou nedílnou součástí výrobních linek pivovarů a dalších výrobců nápojů na celém světě. Tunelový pasterizátor sestává z uzavřeného tunelu typicky 15 – 30 m dlouhého, ve kterém jsou vodou postřikovány lahve nebo plechovky, které jsou unášeny pásovým dopravníkem. Kvalita řízení pasterizátoru má zásadní vliv na chuť a biologickou bezpečnost produktu a v neposlední řadě také na ekonomiku provozu celého podniku. Cílem této diplomové práce je navrhnout simulační model tunelového pasterizátoru a vhodný řídicí algoritmus.

Nejdříve je třeba se seznámit s procesem pasterizace a pasterizátory. Dalším krokem je vytvoření simulačního modelu tunelového pasterizátoru. Linearizovaný model bude sloužit jako základ k návrhu prediktivního řídicího algoritmu, formulovaného pomocí lineárního programování s celočíselnými proměnnými, který bude otestován na modelových provozních situacích.