Dp 346 cz

From DCEwiki
Revision as of 21:08, 23 April 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Návrh HW a SW převodníku do skenovací hlavice čidel

Autor: Jeřábek Lukáš

Diplomové práce 2009

Cílem diplomové práce je vývoj prototypu převodníku pro měření teploty určeného do hlavice čidel. Obsah práce se skládá z návrhu a realizace hardwarového a softwarového řešení tohoto zařízení. Převodník byl vytvářen ve spolupráci s fimou Teco a.s. a je určen jako měřící modul pro řídící systémy Tecomat Foxtrot. V rámci vývoje vznikl prototyp zařízení umožnující pracovat s několika typy nejčasteji používaných senzorů a který pro připojený k systémům Tecomat Foxtrot využívá sběrnici CIB. V práci jsou dále uvedeny základní principy měření teploty, postup vývoje zařízení a ověření jeho vlastností.