Difference between revisions of "Dp 344 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Media:Dp_2009_chaloupek_jindrich.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
[[Image:344_dp.gif]]
 
[[Image:344_dp.gif]]

Revision as of 23:53, 7 March 2014

Řízení aktivního tlumení pomocí metody H∞

Autor: Chaloupek Jindřich

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

344 dp.gif

Diplomová práce řeší návrh robustního H∞ regulátoru aktivního tlumení pérování automobilu. Použití aktivního pérování má dva hlavní důvody užití. Prvním je zvýšení jízdního komfortu cestujících, druhým je zlepšení jízdních vlastností automobilu. Tyto dva požadavky se vzájemně vylučují a není je možné vyplnit s použitím pasivního tlumení pérování. Regulátory pro aktivní tlumení jsem navrhoval nejdříve pro čtvrtinový a dále pro poloviční model automobilu.

Pro řízení úplného modelu automobilu jsem použil regulátory ze čtvrtinového a poloviční modelu automobilu se změněnými konstantami. Čtvrtinový model je složen ze čtvrtiny hmotnosti automobilu, kola, tlumiče, pružiny a akčního členu. Jako akční člen pro řízení aktivního tlumení pérování využívá řízeného zdroje síly v podobě lineárního motoru. Čtvrtinový model umožňuje simulovat pouze vertikální pohyb automobilu. Poloviční model je složen ze dvou pevně spojených čtvrtinových modelů a umožňuje navíc simulovat předklánění automobilu. Úplný model automobilu je složen za dvou pevně spojených polovičních modelů a navíc dokáže simulovat naklánění automobilu. Regulátory jsem navrhl tak, aby minimalizovaly výchylku karosérie, předklánění a naklánění automobilu. Řízení pomocí H∞ regulátorů splňuje dle simulací výše zmíněné požadavky.