Dp 342 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:34, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Řízení modelu vodní elektrárny automatem CompactLogix

Autor: Harenczyk Marek

Diplomové práce 2009

Hlavním cílem diplomové práce bylo připojení modelu vodní elektrárny k programovatelnému automatu od firmy Rockwell Automation v učebně Allen-Bradley. Společně s programem řízení byla vytvořena vizualizace pro ovládání modelu. Model vodní elektrárny představuje systém přečerpávací elektrárny. Je osazen průmyslovými akčními členy a senzory, splňuje požadavek na napájení z bezpečného napětí 24 V. Model umožňuje prioritní předávání řízení, mezi PAC, počítačem s programem Matlab a lokálním ovládacím panelem. Součástí práce jsou i demonstrační programy pro výuku programovatelných automatů.