Dp 341 cz

From DCEwiki
Revision as of 03:04, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Oprava chyby javascriptové úpravy.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Aplikace teorie tokù v síti pro dopravní problémy[edit]

Autor: Hanáková Elvíra

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

341 dp.gif

Tato práce se soustřeďuje na toky v síti a práci s nimi. Zaměřuje se především na algoritmy řešící problém multicommodity flow. Obsahuje nejen rozbor a popis tohoto problému, ale jsou zde i popsány nové algoritmy, které se dnes používají k jeho řešení. Po uvedení několika příkladů z praxe a jejich srovnání, je použití problému u multicommodity flow omezeno na dopravní problematiku. V další části dokumentu je popsána implementace vlastního optimalizovaného algoritmu řešící právě problém multicommodity flow a jeho využití. Práce také obsahuje ukázku praktického využití tohoto algoritmu a měření časových závislostí pro algoritmus. Navíc je přiložena dokumentace a na přiložém CD také selftesty a demo.

Dp 2009 hanakova elvira.pdf