Difference between revisions of "Dp 341 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
 
Tato práce se soustřeďuje na toky v síti a práci s nimi. Zaměřuje se především na algoritmy řešící problém multicommodity flow. Obsahuje nejen rozbor a popis tohoto problému, ale jsou zde i popsány nové algoritmy, které se dnes používají k jeho řešení. Po uvedení několika příkladů z praxe a jejich srovnání, je použití problému u multicommodity flow omezeno na dopravní problematiku. V další části dokumentu je popsána implementace vlastního optimalizovaného algoritmu řešící právě problém multicommodity flow a jeho využití. Práce také obsahuje ukázku praktického využití tohoto algoritmu a měření časových závislostí pro algoritmus. Navíc je přiložena dokumentace a na přiložém CD také selftesty a demo.
 
Tato práce se soustřeďuje na toky v síti a práci s nimi. Zaměřuje se především na algoritmy řešící problém multicommodity flow. Obsahuje nejen rozbor a popis tohoto problému, ale jsou zde i popsány nové algoritmy, které se dnes používají k jeho řešení. Po uvedení několika příkladů z praxe a jejich srovnání, je použití problému u multicommodity flow omezeno na dopravní problematiku. V další části dokumentu je popsána implementace vlastního optimalizovaného algoritmu řešící právě problém multicommodity flow a jeho využití. Práce také obsahuje ukázku praktického využití tohoto algoritmu a měření časových závislostí pro algoritmus. Navíc je přiložena dokumentace a na přiložém CD také selftesty a demo.
  
* Hanáková Elvíra, tel: +420 604 262 134, mailto:elvira.hanakova@gmail.com  
+
* '''Hanáková Elvíra''', tel: +420 604 262 134, mailto:elvira.hanakova@gmail.com  
* Kutil Michal, mailto:kutilm1@fel.cvut.cz
+
* '''Kutil Michal''', mailto:kutilm1@fel.cvut.cz

Revision as of 14:32, 5 May 2010

Aplikace teorie tokù v síti pro dopravní problémy

Autor: Hanáková Elvíra

Diplomové práce 2009

341 dp.gif

Tato práce se soustřeďuje na toky v síti a práci s nimi. Zaměřuje se především na algoritmy řešící problém multicommodity flow. Obsahuje nejen rozbor a popis tohoto problému, ale jsou zde i popsány nové algoritmy, které se dnes používají k jeho řešení. Po uvedení několika příkladů z praxe a jejich srovnání, je použití problému u multicommodity flow omezeno na dopravní problematiku. V další části dokumentu je popsána implementace vlastního optimalizovaného algoritmu řešící právě problém multicommodity flow a jeho využití. Práce také obsahuje ukázku praktického využití tohoto algoritmu a měření časových závislostí pro algoritmus. Navíc je přiložena dokumentace a na přiložém CD také selftesty a demo.