Difference between revisions of "Dp 341 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
  
Tato práce se soustředuje na toky v síti a práci s nimi. Zaměřuje se především
+
[[Image:341_dp.gif]]
na algoritmy řešící problém multicommodity  
+
 
ow. Obsahuje nejen rozbor a popis
+
Tato práce se soustřeďuje na toky v síti a práci s nimi. Zaměřuje se především na algoritmy řešící problém multicommodity flow. Obsahuje nejen rozbor a popis tohoto problému, ale jsou zde i popsány nové algoritmy, které se dnes používají k jeho řešení. Po uvedení několika příkladů z praxe a jejich srovnání, je použití problému u multicommodity flow omezeno na dopravní problematiku. V další části dokumentu je popsána implementace vlastního optimalizovaného algoritmu řešící právě problém multicommodity flow a jeho využití. Práce také obsahuje ukázku praktického využití tohoto algoritmu a měření časových závislostí pro algoritmus. Navíc je přiložena dokumentace a na přiložém CD také selftesty a demo.
tohoto problému, ale jsou zde i popsány nové algoritmy, které se dnes pouřívají
+
 
k jeho řešení. Po uvedení několika přkladù z praxe a jejich srovnání, je použití
+
* Hanáková Elvíra, tel: +420 604 262 134, mailto:elvira.hanakova@gmail.com
problému u multicommodity  
+
* Kutil Michal, mailto:kutilm1@fel.cvut.cz
ow omezeno na dopravní problematiku. V další části dokumentu je popsána implementace vlastního optimalizovaného algoritmu řešící práví problém multicommodity ow a jeho využití. Práce také obsahuje ukázku
 
praktického využití tohoto algoritmu a měření časových závislostí pro algoritmus.
 
Navíc je přiloženana dokumentace a na přiloženém CD také selftesty a demo.
 

Revision as of 13:32, 5 May 2010

Aplikace teorie tokù v síti pro dopravní problémy

Autor: Hanáková Elvíra

Diplomové práce 2009

341 dp.gif

Tato práce se soustřeďuje na toky v síti a práci s nimi. Zaměřuje se především na algoritmy řešící problém multicommodity flow. Obsahuje nejen rozbor a popis tohoto problému, ale jsou zde i popsány nové algoritmy, které se dnes používají k jeho řešení. Po uvedení několika příkladů z praxe a jejich srovnání, je použití problému u multicommodity flow omezeno na dopravní problematiku. V další části dokumentu je popsána implementace vlastního optimalizovaného algoritmu řešící právě problém multicommodity flow a jeho využití. Práce také obsahuje ukázku praktického využití tohoto algoritmu a měření časových závislostí pro algoritmus. Navíc je přiložena dokumentace a na přiložém CD také selftesty a demo.