Difference between revisions of "Dp 341 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Oprava chyby javascriptové úpravy.)
 
Line 6: Line 6:
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
  
[[Media:_Dp_2009_hanakova_elvira.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
+
[[Media:Dp_2009_hanakova_elvira.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
[[Image:341_dp.gif]]
 
[[Image:341_dp.gif]]
Line 15: Line 15:
 
* '''Kutil Michal''', mailto:kutilm1@fel.cvut.cz
 
* '''Kutil Michal''', mailto:kutilm1@fel.cvut.cz
  
[[Soubor:e teorie tokù v síti pro dopravní problémy=
+
[[Soubor:Dp_2009_hanakova_elvira.pdf|thumb|left]]
 
 
'''Autor''': Hanáková Elvíra                   
 
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
 
 
[[Media:_Dp_2009_hanakova_elvira.pdf|thumb|left]]
 

Latest revision as of 03:04, 27 August 2014

Aplikace teorie tokù v síti pro dopravní problémy[edit]

Autor: Hanáková Elvíra

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

341 dp.gif

Tato práce se soustřeďuje na toky v síti a práci s nimi. Zaměřuje se především na algoritmy řešící problém multicommodity flow. Obsahuje nejen rozbor a popis tohoto problému, ale jsou zde i popsány nové algoritmy, které se dnes používají k jeho řešení. Po uvedení několika příkladů z praxe a jejich srovnání, je použití problému u multicommodity flow omezeno na dopravní problematiku. V další části dokumentu je popsána implementace vlastního optimalizovaného algoritmu řešící právě problém multicommodity flow a jeho využití. Práce také obsahuje ukázku praktického využití tohoto algoritmu a měření časových závislostí pro algoritmus. Navíc je přiložena dokumentace a na přiložém CD také selftesty a demo.

Dp 2009 hanakova elvira.pdf