Difference between revisions of "Dp 340 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 17: Line 17:
 
aplikacemi pro rychlé pochopení práce s nástroji.
 
aplikacemi pro rychlé pochopení práce s nástroji.
  
* '''Hamáček Lukáš''', tel: 728 411 549, email: lukas.hamacek@gmail.com  
+
* '''Hamáček Lukáš''', tel: +420 728 411 549, mailto:lukas.hamacek@gmail.com  
* '''Waszniowski Libor''', email: xwasznio@fel.cvut.cz
+
* '''Waszniowski Libor''', mailto:xwasznio@fel.cvut.cz

Revision as of 14:27, 5 May 2010

RTW Target for Linux with CANopen Support

Autor: Hamáček Lukáš

Diplomové práce 2009

340 dp.gif

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit podporu komunikace po protokolu CANopen v kodu generovaném pomocí nástroje Real Time Workshop, který je součástí programu Matlab. Dokument popisuje nejprve takzvaný target, což je sada nástrojů umožnující generování, překlad a spustění kodu na cílové platformě tvořené počítačem BOA5200 s operačním systémem Linux. Hlavní částst diplomové práce se poté zaměřuje na inte- graci ovladače protokolu CANopen do kodu generovaného z Matlabu. K tomuto účelu je vytvořena sada Simulinkových bloků (CANopen blockset), která zpístupňujeuje rozhraní ovladáče pro použití v modelu Simulinku. Obě části práce jsou doplněny ukázkovými aplikacemi pro rychlé pochopení práce s nástroji.