Difference between revisions of "Dp 338 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 19: Line 19:
 
řešení pomocí matematického programování.
 
řešení pomocí matematického programování.
  
* Dvořák Michal, tel: +420 777 582 633, mailto:dvoram10@fel.cvut.cz
+
* '''Dvořák Michal''', tel: +420 777 582 633, mailto:dvoram10@fel.cvut.cz
* Roubal Jiří, mailto:roubalj@control.felk.cvut.cz
+
* '''Roubal Jiří''', mailto:roubalj@control.felk.cvut.cz
* Fencl Jan, mailto:jan.fencl@staropramen.cz
+
* '''Fencl Jan''', mailto:jan.fencl@staropramen.cz

Revision as of 13:19, 5 May 2010

Modelace a optimalizace logistických procesů v Pivovarech Staropramen, a. s.

Autor: Michal Dvořák

Diplomové práce 2009

338 dp cz.gif

Pivovary Staropramen, a. s., jsou kolosem dodávajícím své produkty do celé České republiky i mimo ni. Denně jsou na mnoha výrobních linkách stočeny tisíce hektolitrů piva a stovky různých produktů putují mezi desítkami distribučních center. Efektivita této logistiky je jedním ze základních předpokladů ekonomické úšpěšnosti firmy a přitom není dodnes její řízení podpořeno žádným komplexnějším nástrojem založeným na matematick ém popisu problému.

Cílem této práce je doplnit případné mezery v modelu logistiky Pivovarů Staropramen, a. s., prezentovaném v předchozí práci [1] a především nabídnout studii možností a přínosu realizace centralizovaného optimalizačního náastroje a to společně s návrhem řešení pomocí matematického programování.