Difference between revisions of "Dp 336 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
[[Image:336_dp.gif]]
 
[[Image:336_dp.gif]]
  
Kvadratická optimalizace je vhodným nástrojem pro návrh lineárních regulačních obvodů mnoharozměrových systémů Při návrhu je ovšem významná zejména dynamika
+
Kvadratická optimalizace je vhodným nástrojem pro návrh lineárních regulačních obvodů mnoharozměrových systémů. Při návrhu je ovšem významná zejména dynamika výsledného obvodu, která je dána polohou jeho pólů. Souvislost mezi váhovými maticemi kvadratického kritéria a polohou pólů optimálního regulačního obvodu není zřejmá ani jednoznačná. V této práci bude uveden postup, jak pro požadovanou sadu pólů uzavřené smyčky zvolit váhové matice tak, abychom dosáhli posunutí pólů otevřené smyčky do zvolené polohy. Postup je iterativní, dochází vždy k posunutí jednoho reálného nebo dvojice komplexně sdružených pólů. Ostatní póly zůstanou v původní poloze. Požadovaná poloha posunovaného pólu není libovolná. Budou uvedeny matematické předpisy vyjadřující jednotlivá omezení, na několika příkladech bude ukázán tvar omezení. Výsledný zpětnovazební obvod má poté vždy rychlejší póly s menším tlumením. Numerické příklady budou ilustrovat přímočarost a systematičnost tohoto návrhu.  
výsledného obvodu, která je dána polohou jeho pólù. Souvislost mezi váhovými maticemi
 
kvadratického kritéria a polohou pólù optimálního regulaèního obvodu není zřejmá ani
 
jednoznačná. V této práci bude uveden postup, jak pro požadovanou sadu pólù uzavřené
 
smyčky zvolit váhové matice tak, abychom dosáhli posunutí pólù otevřené smyčky do
 
zvolené polohy. Postup je iterativní, dochází vždy k posunutí jednoho reálného nebo dvojice
 
komplexnì sdružených pólù. Ostatní póly zùstanou v pùvodní poloze. Požadovaná
 
poloha posunovaného pólu není libovolná. Budou uvedeny matematické předpisy vyjad
 
řující jednotlivá omezení, na několika příkladech bude ukázán tvar omezení. Výsledný
 
zpětnovazební obvod má poté vždy rychlejší póly s menším tlumením. Numerické příklady
 
budou ilustrovat přímočarost a systematičnost tohoto návrhu.
 
  
 
* '''Cigler Jiří''', tel: +420 776 232 214, mailto:jirkacigler@gmail.com
 
* '''Cigler Jiří''', tel: +420 776 232 214, mailto:jirkacigler@gmail.com

Revision as of 13:10, 5 May 2010

Posunování pólů kvadratickým kritériem

Autor: Cigler Jiří

Diplomové práce 2009

336 dp.gif

Kvadratická optimalizace je vhodným nástrojem pro návrh lineárních regulačních obvodů mnoharozměrových systémů. Při návrhu je ovšem významná zejména dynamika výsledného obvodu, která je dána polohou jeho pólů. Souvislost mezi váhovými maticemi kvadratického kritéria a polohou pólů optimálního regulačního obvodu není zřejmá ani jednoznačná. V této práci bude uveden postup, jak pro požadovanou sadu pólů uzavřené smyčky zvolit váhové matice tak, abychom dosáhli posunutí pólů otevřené smyčky do zvolené polohy. Postup je iterativní, dochází vždy k posunutí jednoho reálného nebo dvojice komplexně sdružených pólů. Ostatní póly zůstanou v původní poloze. Požadovaná poloha posunovaného pólu není libovolná. Budou uvedeny matematické předpisy vyjadřující jednotlivá omezení, na několika příkladech bude ukázán tvar omezení. Výsledný zpětnovazební obvod má poté vždy rychlejší póly s menším tlumením. Numerické příklady budou ilustrovat přímočarost a systematičnost tohoto návrhu.