Difference between revisions of "Dp 336 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Posunování pólù kvadratickým kritériem)
Line 4: Line 4:
 
   
 
   
 
[[Diplomové práce 2009]]
 
[[Diplomové práce 2009]]
 +
 +
[[Image:336_dp.gif]]
  
 
Kvadratická optimalizace je vhodným nástrojem pro návrh lineárních regulačních obvodů mnoharozměrových systémů Při návrhu je ovšem významná zejména dynamika
 
Kvadratická optimalizace je vhodným nástrojem pro návrh lineárních regulačních obvodů mnoharozměrových systémů Při návrhu je ovšem významná zejména dynamika
Line 16: Line 18:
 
zpětnovazební obvod má poté vždy rychlejší póly s menším tlumením. Numerické příklady
 
zpětnovazební obvod má poté vždy rychlejší póly s menším tlumením. Numerické příklady
 
budou ilustrovat přímočarost a systematičnost tohoto návrhu.
 
budou ilustrovat přímočarost a systematičnost tohoto návrhu.
 +
 +
* '''Cigler Jiří''', tel: +420 776 232 214, mailto:jirkacigler@gmail.com

Revision as of 14:10, 5 May 2010

Posunování pólů kvadratickým kritériem

Autor: Cigler Jiří

Diplomové práce 2009

336 dp.gif

Kvadratická optimalizace je vhodným nástrojem pro návrh lineárních regulačních obvodů mnoharozměrových systémů Při návrhu je ovšem významná zejména dynamika výsledného obvodu, která je dána polohou jeho pólù. Souvislost mezi váhovými maticemi kvadratického kritéria a polohou pólù optimálního regulaèního obvodu není zřejmá ani jednoznačná. V této práci bude uveden postup, jak pro požadovanou sadu pólù uzavřené smyčky zvolit váhové matice tak, abychom dosáhli posunutí pólù otevřené smyčky do zvolené polohy. Postup je iterativní, dochází vždy k posunutí jednoho reálného nebo dvojice komplexnì sdružených pólù. Ostatní póly zùstanou v pùvodní poloze. Požadovaná poloha posunovaného pólu není libovolná. Budou uvedeny matematické předpisy vyjad řující jednotlivá omezení, na několika příkladech bude ukázán tvar omezení. Výsledný zpětnovazební obvod má poté vždy rychlejší póly s menším tlumením. Numerické příklady budou ilustrovat přímočarost a systematičnost tohoto návrhu.