Difference between revisions of "Dp 334 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
 
během výpočtu a odbourává nutnost se přihlašovat na vzdálený server a zadávat
 
během výpočtu a odbourává nutnost se přihlašovat na vzdálený server a zadávat
 
ručnì úlohy do cílové aplikace.
 
ručnì úlohy do cílové aplikace.
Díky použití Web Services jako vstupního interface do serverové aplikace je doc
+
 
íleno kompatibility s velkým počtem nástrojù, které tak lze použít jako klienty, a
+
Díky použití Web Services jako vstupního interface do serverové aplikace je docíleno kompatibility s velkým počtem nástrojù, které tak lze použít jako klienty, a
 
jednoduše generovat nové klienty.
 
jednoduše generovat nové klienty.

Revision as of 14:01, 5 May 2010

Vzdálené volání optimalizačních nástrojù

Autor: Ramba Jan

Diplomové práce 2009

Základní funkcionalita implementovaného systému spočívá v možnosti uživatelů jednodu že formulovat úlohy a bezpečné a spolehlivé je zadávat na vzdálený server, kde se úlohy zařadí k řešení do fronty úloh v databázi. Tyto úlohy jsou postupnì podle aktuální dùležitosti úloh zadávány k vyřešení a po jejich vyřešení jsou výsledky předány uživateli stejnou cestou, jakou je zadal. Tento přístup umožňuje přesunout výpočetnì náročné operace na vzdálený server, nezatěžovat tak klientský počítač během výpočtu a odbourává nutnost se přihlašovat na vzdálený server a zadávat ručnì úlohy do cílové aplikace.

Díky použití Web Services jako vstupního interface do serverové aplikace je docíleno kompatibility s velkým počtem nástrojù, které tak lze použít jako klienty, a jednoduše generovat nové klienty.